ROZWAŻANIA

 

 

 

KIEDYŚ ZNAJOMA ZAPYTAŁA MNIE CZY WZIĘŁABYM MAŁEGO KOTKA BO LUDZIE SĄ DRANIE I TOPIĄ TE ZWIERZĘTA.

ZASTANAWIAJĄC SIĘ NAD TYM DOSZŁAM DO WNIOSKU ŻE SUMIENIA LUDZKIE RZECZYWIŚCIE SĄ OKRUTNE.

TO CZY KTOŚ PRZEJMUJE SIĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PODTRZYMYWANIEM ŻYCIA LUDZKIEGO JEST TAK SAMO PEWNE JAK OBOJĘTNOŚĆ NA TE SPRAWY.

DLA NIEKTÓRYCH PODTRZYMYWANIE ŻYCIA LUDZI TO PRIORYTET LECZ SĄ TACY KTÓRZY SIĘ NAD TYM PRAWIE WOGÓLE NIE ZASTANAWIAJĄ.

ABY DIALOG PRZYNOSIŁ EFEKT LUDZIE POWINNI WYKAZYWAĆ OTWARTOŚĆ NA TEN DIALOG-RÓWNORZĘDNIE TRAKTOWAĆ NIEKTÓRE WYPOWIEDZI.

NIEKTÓRE ZASADY BY CZŁOWIEK GODNIE FUNKCJONOWAŁ SĄ POTRZEBNE ABY NIE POZBAWIAĆ GODNOŚCI BY LEPIEJ SIĘ ŻYŁO.

JAK ZATEM ZACHĘCIĆ CZŁOWIEKA DO PRZESTRZEGANIA NIEKTÓRYCH DOBRYCH ZASAD JAK ELIMINOWAĆ RZECZY KTÓRE LANSUJĄ PRZEMOC.

ROBIENIE CZEGOŚ TYLKO DLA ZASADY NIE JEST DOBRYM UZASADNIENIEM JEDNAKŻE ELIMINOWANIE LUDZKIEJ KRZYWDY JUŻ JEST.

ALBO Z WPOJONYCH MYŚLI ALBO Z AKTYWNOŚCI WŁASNEJ CZŁOWIEK PODEJMUJE W ŻYCIU RÓŻNE DECYZJE BĄDŹ TO W OPARCIU O JAKIEŚ ZASADY ALBO BEZ ZASAD.

CZY DOBROĆ LEŻY W CZYJEJŚ NATURZE CZY RZECZYWIŚCIE UCZYNIENIE DOBRYM ZALEŻY OD CZYJEGOŚ WPŁYWU - JAK DALEKO WYCHOWANIEM UKSZTAŁTOWUJE SIĘ CZŁOWIEKA.

WIELU LUDZI MA PRZEMOC W DESPOTYCZNYM CHARAKTERZE KTÓRY RZECZYWIŚCIE TRUDNO ZMIENIĆ.

UWZGLĘDNIAJĄC TO IŻ POZAZMYSŁOWA AGRESJA POWODUJE NIEKTÓRE LUDZKIE ZACHOWANIA NIE OZNACZA TO IŻ CZŁOWIEK JEST BEZMYŚLNY ORAZ ŻE NIE ODPOWIADA ZA SWOJE CZYNY.

NAWOŁYWANIE DO DOBRYCH RZECZY MA PRZECIEŻ SENS.

NIEKTÓRE NEGATYWNE ZACHOWANIA SĄ GŁĘBOKO ZAKORZENIONE W KULTURZE I NIE MA TO NIC WSPÓLNEGO Z KRYTERIAMI PRZESTRZEGANIA DOBRA CZY ZŁA.

SPRAWA WYGLĄDA TAK IŻ LUDZIE SĄ W NIEKTÓRYCH SYTUACJACH DOBRZY CZASEM NADMIERNIE TAM GDZIE WYMAGA SIĘ WIĘKSZEJ STANOWCZOŚCI LECZ TAM GDZIE DOBROĆ JEST NAJBARADZIEJ POTRZEBNA TAM WKRADA SIĘ OKRUCIEŃSTWO KTÓRE NIE POWINNO BYĆ DOPUSZCZALNE.

UZYSKANIE KOMFORTOWEGO SPOKOJU JEST OPARTE TAKŻE O PEWNE RZECZY POZAZMYSŁOWE ORAZ DĄŻENIE DO NIEKTÓRYCH RZECZY TEN SPOKÓJ NISZCZY ZAMIAST BUDOWAĆ.

UZYSKANIE NIEKTÓRYCH WYBRANYCH WARTOŚCI KTÓRE TO UWZGLĘDNIA ZAZWYCZAJ OGÓLNY HUMANIZM I WCIELENIE ICH W ŻYCIE ORAZ KORZYSTNY WPŁYW TO DOBRE CELE POTRZEBNE DO UZYSKANIA SPOKOJU POTRZEBNEGO DO DOBREJ PRACY I FUNKCJONOWANIA.

W SYTUACJACH GDY DOBROĆ JEST POTRZEBNA NAJBARDZIEJ NIE POWINNO BYĆ PRZYZWOLENIA NA ZŁO TYM BARDZIEJ SPOŁECZNEGO.

TE DOBRE LUDZKIE ODRUCHY ISTNIEJĄ W NIEKTÓRYCH SPOŁECZNOŚCIACH KTÓRE STARAJĄ SIĘ TROSZCZYĆ O DOBRO JEDNOSTKI.

W RÓŻNYCH SPOŁECZNOŚCIACH CZŁOWIEK INACZEJ SIĘ CZUJE SPOTYKA INACZEJ WRAŻLIWYCH LUDZI INNE NAWIĄZUJE RELACJE UCZY SIĘ INNYCH RZECZY.

SPOSTRZEŻENIE RÓŻNIC W FUNKCJONOWANIU RÓŻNYCH SPOŁECZNOŚCI POMAGA WYKORZENIAĆ WADY ORAZ WYROBIĆ SOBIE ZDANIE NA ICH TEMAT.

ISTNIEJE PRZYZWOLENIE SPOŁECZNE NA CZYNIENIE WIELU NIEDOBRYCH RZECZY NA KTÓRE TRZEBA REAGOWAĆ.

 

 

UCZUCIE NIEDOBREGO DYSTANSU JEST NIEJEDNOKROTNIE NIEKOMFORTOWE -WZBUDZA TO ZDENERWOWANIE ORAZ TRUDNOŚCI W KOMUNIKACJI.

NIWELOWANIE DYSTANSU OPARTE NA RÓWNOŚCI POMAGA LEPIEJ KOMUNIKOWAĆ SIĘ.

PROSTOTA ORAZ SZCZEROŚĆ WYPOWIEDZI TAKŻE POLEPSZA RELACJE PRZYSTĘPNOŚĆ JEST CECHĄ DOBRĄ A ZWAŻAJĄC NA RÓŻNORODNOŚĆ LUDZI I ICH ZAINTERESOWANIA TRZEBA WYPRACOWAĆ WSPÓLNĄ NIĆ POROZUMIENIA.

PRZYKŁADAJĄC WAGĘ CZY PODKREŚLAJĄC NIEKTÓRE CECHY KTÓRYCH SIĘ OCZEKUJE UŁATWIAJĄ LUDZIOM ZNALEZIENIE SIĘ W DANYM ŚRODOWISKU.

TAKIE WARTOŚCI JAK PRZYJAŹŃ SĄ OPARTE O SZCZEROŚĆ I PRAWDOMÓWNOŚĆ- PROSTOLINIJNOŚĆ W WYPOWIEDZI ZŁEJ JEST JUŻ LEPIEJ POSTRZEGANA NIŻ KŁAMSTWO TAK IŻ NIEWIADOMO CO SIĘ PO JAKIM CZŁOWIEKU SPODZIEWAĆ.

MÓWI SIĘ ŻE NIEKTÓRZY MAJĄ SERCE NA DŁONI I MÓWIĄ O NIEKTÓRYCH RZECZACH UWAŻAJĄC TO ZA LUDZKI ODRUCH.

TAK NAPRAWDĘ TRAKTUJĄC CZŁOWIEKA PO LUDZKU PROWADZI SIĘ Z NIM ROZMOWĘ LUDZKIMI ODRUCHAMI I OCZEKUJE SIĘ SZCZEREJ ODPOWIEDZI.

ZŁO JEDNAK MA NADAL TAK DUŻE PRZYZWOLENIE W SPOŁECZEŃSTWIE ŻE CZASEM LUDZIE BOJĄ SIĘ MÓWIĆ PRAWDĘ W OBAWIE PRZED OSKARŻANIEM PRZED OBGADYWANIEM PRZED NARAŻANIEM ICH ZDROWIA I ŻYCIA UWAŻAJĄC ŻE KTOŚ POSTĘPUJE NIELUDZKO.

NIEKTÓRE NIEMÓWIENIE PRAWDY MA TAKI WYDŹWIĘK ŻE NIE SKRZYWDZI BLIŹNIEGO ALE CZĘSTO KŁAMANIE NISZCZY RELACJE MIĘDZYLUDZKIE.

BARDZIEJ OKRUTNE I STANOWCZE TRAKTOWANIE W SYTUACJACH GDY CZŁOWIEK SZCZEGÓLNIE POTRZEBUJE DOBROCI ORAZ ŻYCZLIWOŚCI NIE JEST DOBRE BO POGŁĘBIA NIEDOLĘ.

O NIEKTÓRYCH SPRAWACH CZŁOWIEK CHCE ROZMAWIAĆ TYLKO Z ZAUFANYMI LUDŹMI BO WIE ŻE BĘDĄ RÓWNORZĘDNIE TRAKTOWAĆ JEGO WYPOWIEDŹ ORAZ POWAŻNIE POTRAKTUJĄ PROBLEM LUB ŻE CHOĆ TROCHĘ POMOGĄ.

TAK NAPRAWDĘ TRZEBA WYELIMINOWAĆ PRZEMOC I ZASTRASZANIE ZE STEREOTYPÓW SPOŁECZNYCH A DOPIERO POTEM DIALOG NABIERA SENSU TAKŻE WTEDY ŁATWIEJ JEST POMAGAĆ.

OMAWIANIE NIEKTÓRYCH PROBLEMÓW TAKŻE JEST CZASEM POMOCNE BY SYTUACJA BYŁA BARDZIEJ ETYCZNA.

WSPARCIE KOGOŚ POTRZEBUJĄCEGO OPIERA SIĘ CZASEM NA TOWARZYSZENIU TEJ OSOBIE W CIERPIENIU ALE NIE TAK BY TA OSOBA MUSIAŁA TO ZNOSIĆ ALE BY PRZYNIEŚĆ ULGĘ.

CZASEM CZŁOWIEK SPOTYKA POKREWNE DUSZE KTÓRE RZECZYWIŚCIE SPRZECIWIAJĄ SIĘ CZYNIENIU ZŁA-REAGUJĄ NA KRZYWDĘ CZY NA RZECZY KTÓRE NIE POWINNY MIEĆ MIEJSCA ALBO KTÓRE RAŻĄ ORAZ KTÓRE POTRAKTUJĄ CZŁOWIEKA Z GODNOŚCIĄ I NIE JAK ZWIERZĘ BEZ UCZUĆ.

JAK DOBRZE CZUJE SIĘ CZŁOWIEK W ATMOSFERZE SPOKOJU BEZPIECZEŃSTWA GDY NIE CZUJE SIĘ ZAGROŻONY JEDNAK NIEKTÓRZY NIGDY NIE DOZNAJĄ TAKIEGO KOMFORTU.

MIĘDZY INNYMI ZBYT RYGORYSTYCZNE PODEJŚCIE DO NIEKTÓRYCH RZECZY LUDZKICH SPRAWIA IŻ CZŁOWIEK NIE CIESZY SIĘ PEŁNIĄ ŻYCIA - NIE POWINNO SIĘ PRZYZWALAĆ NA DRĘCZENIE ORAZ NIEREAGOWAĆ NA TO TAKŻE W KOŚCIELE.

OTWARTY DIALOG ZNANY JEST JUŻ OD JAKIEGOŚ CZASU I POWINIEN BYĆ POWSZECHNIE ZNANY BY NIE KRZYWDZIĆ CHORYCH NIE DOPUSZCZAĆ NIESPRAWIEDLIWOŚCI ALE NAPEŁNIĆ NADZIEJĄ.

CZŁOWIEK CHCE ŻYĆ SPOKOJNIE CHODZIĆ DO KOŚCIOŁA MODLIĆ SIĘ ALE TAKŻE OKAZYWAĆ MIŁOSIERDZIE BO TO OKAZYWANE MIŁOSIERDZIE ZABIERA SIĘ ZE SOBĄ NA DRUGĄ STRONĘ ŻYCIA.

LUDZKIE PODEJŚCIE NIE ZAKŁADA JEDNAK ZAMKNIĘCIA SIĘ W MODLITWIE LECZ KONTAKT Z LUDŹMI I MIŁOSIERNE TRAKTOWANIE Z DOBROCIĄ.

OFIAROWAĆ ZMARTWIENIA JEZUSOWI POPRZEZ MATKĘ BOŻĄ TO WŁAŚNIE TO CZEGO DUSZA POTRZEBUJE BY ZRZUCIĆ CIĘŻAR UDRĘKI ORAZ DOZNAĆ POCIESZENIA W WIERZE.

PODOBNO MATKA BOŻA NIE POZOSTAJE OBOJĘTNA NA ŻADNE NAPISANE DO MATKI BOŻEJ LISTY.

CZY TAMTEN ŚWIAT RÓŻNI SIĘ BARDZO OD DOCZESNEGO JEDNAKŻE TAM RELACJE SĄ ZDROWE.

DUSZA UNOSI SIĘ DO GÓRY JAK NA PLANECIE ZIEMI JEDNAK POZBAWIONA DOLEGLIWOŚCI ORAZ CIĘŻARU CIAŁA CZUJE PRZYJEMNE CIEPŁO ORAZ WIDZI BOSKIE ŚWIATŁO DZIAŁAJĄCE JAK MAGNES-DOZNAŁAM TAKIEGO UCZUCIA PODCZAS SNU- BYŁAM ŚWIADOMA ORAZ NIE MOGŁAM SIĘ OBUDZIĆ. ZASTANAWIAM SIĘ CZY TAK JEST W MOMENCIE ŚMIERCI.

W NIEBIE CZŁOWIEK NIE MUSI SIĘ BAĆ ŻE ZNISZCZĄ UCZUCIA.

TAM W NIEBIE BĘDZIE SIĘ BLISKO UKOCHANEJ OSOBY CAŁY CZAS NIE POZOSTAWIAJĄC UKOCHANEJ OSOBY NIGDY W SAMOTNOŚCI.

CZASEM CZŁOWIEK Z TEGO POWODU CHCIAŁBY JUŻ NIE ŻYĆ I POCZEKAĆ TAM NA UKOCHANĄ OSOBĘ ALE BYĆ PRZY UKOCHANEJ OSOBIE CAŁY CZAS.

TERAZ NA TYM ŚWIECIE MIEĆ DOŚĆ SIŁ BY POMAGAĆ MODLITWĄ OSOBIE UKOCHANEJ BO CÓŻ INNEGO POZOSTAŁO.

 

 

POPYCHANIE TAKŻE INNYCH W STRONĘ MŁODZIEŃCZYCH IDEAŁÓW NIE SKOŃCZYŁO SIĘ DLA IZABELI PLEWIK CZYLI DLA MNIE CZYLI DLA IZABELI CZYLI DLA IZABELI PLEWIK POZYTYWNIE.

TO CO IZABELA PLEWIK CZYLI JA CZYLI IZABELA CZYLI IZABELA PLEWIK CHCIAŁAM ZROBIĆ MI UNIEMOŻLIWIONO A TO CO IZABELA PLEWIK CZYLI JA CZYLI IZABELA CZYLI IZABELA PLEWIK ZROBIŁAM PRZYPISANO NIEUCZCIWIE NEGATYWNIE DOŻYWOTNIO KOMU INNEMU. IZABELA PLEWIK.

 

MŁODOŚĆ TO ENTUZJAZM SIŁA DO DZIAŁANIA.

ZWAŻAJĄC NA TO IŻ MŁODZI LUDZIE POTRZEBUJĄ INTEGRACJI POWINNO STWARZAĆ SIĘ IM ZAJĘCIA GDZIE BĘDĄ ROZWIJAĆ SWE TALENTY. MIEJSCA TE POWINNY BY NA TYLE ATRAKCYJNE NIOSĄCE TAKŻE WIEDZĘ ALE TAKŻE NIEMĘCZĄCE BY CZYNNIE TAM ODPOCZYWANO I ŻEBY MŁODZIEŻ ZAINTERESOWAĆ ALE NIE POWINNY TAM PANOWAĆ JAKIEŚ ZASADY KTÓRE URAŻAJĄ GODNOŚĆ.

BIORĄC POD UWAGĘ ŻE MŁODZIEŻ TAM NIE OTRZYMUJE WYNAGRODZENIA NIE MOŻNA STWARZAĆ WARUNKÓW NA RÓWNI Z PRACĄ CZY JAKICHŚ STRESUJĄCYCH UTRUDNIEŃ.

BIORĄC POD UWAGĘ ŻE SZKOŁY KATOLICKIE WYCHODZĄ CZASEM Z INICJATYWĄ W STRONĘ MŁODZIEŻY IDEA TA POWINNA ROZWINĄĆ SIĘ TAKŻE W OŚRODKACH AKADEMICKICH ORAZ WCALE NIE JEST NIENORMALNA.

MŁODZIEŻ POTRZEBUJE PRZESTRZENI DOBRYCH SPOTKAŃ ALE NIE SĄ TYLKO ZAINTERESOWANI ZABAWĄ ALE TAKŻE NAUKĄ ORAZ ROZWIJANIEM PASJI.

MŁODZIEŻ CHĘTNIE JEDNOCZY SIĘ A JEŻELI NIE POMOŻE SIĘ ORGANIZACJNIE W STWORZENIU ZAJĘĆ TO WTEDY MŁODZIEŻ POSZUKUJE INNYCH SPOSOBÓW SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU CZĘSTO NEGATYWNYCH.

MŁODZIEŻ NIE POWINNA PRZEBYWAĆ W OSAMOTNIENIU IZOLOWAĆ SIĘ.

CZY TO MŁODZIEŻ UCZĄCA SIĘ CZY TO PRACUJĄCA CZĘSTO ZNAJDUJE CZAS NA WYJŚCIE DO KOLEGÓW I KOLEŻANEK Z KTÓRYMI LUBIĄ SPĘDZAĆ CZAS- W DOBRYCH WARUNKACH MŁODZIEŻ NIE MARNUJE SIĘ KONFRONTUJE SWOJE ZAINTERESOWANIA MA KONTAKT Z MIEJSCEM ROZWIJANIA PASJI.

OCZYWIŚCIE MŁODZIEŻ NIE POWINNA BYĆ TAM POMIJANA NIEZAUWAŻONA CZY NIEDOCENIONA. INTERESUJĄCE NOWE WYZWANIA POWINNY POMÓC SIĘ TAKŻE WYKAZAĆ.

 

MŁODZIEŻ CZĘSTO WYKAZUJE ENTUZJAZM DO DZIAŁANIA BARDZO CHCE POMAGAĆ WIERZY W DOBRE IDEE ORAZ W TO ŻE Z NICH WYNIKNĄ DOBRE RZECZY.

 

 

NALEŻY PAMIĘTAĆ ŻE MŁODZIEŻ UCZĄCA SIĘ NIE MA ŹRÓDEŁ DOCHODU ORAZ CZĘSTO NIE MA ZBYT WIELU PIENIĘDZY NAWET JEŚLI KOMUŚ WYDAJE SIĘ TO NIE DO POJĘCIA ŻE BRAKUJE NAWET NA BILET AUTOBUSOWY.

 

LUDZIE WCHODZĄC W WIR PRACY ZACZYNAJĄ MYŚLEĆ O DOCHODACH O KREWNYCH A PRZESTAJĄ SIĘ INTERESOWAĆ MŁODZIEŻĄ I TYM CO TAM MŁODZIEŻ ROBI ORAZ TAK PRAWIE ZANIKA ŻYCIE W OŚRODKACH AKADEMICKICH.

 

JEŻELI W OŚRODKACH AKADEMICKICH MAJĄ ZAJMOWAĆ SIĘ MŁODZIEŻĄ TO NIECH TO BĘDĄ RZECZY KTÓRE ŁĄCZĄ MŁODZIEŻ WSPÓLNĄ PŁASZCZYZNĄ RZECZY KTÓRE CZERPIĄ DOŚWIADCZENIA W RÓŻNYCH OŚRODKÓW AKADEMICKICH RZECZY KTÓRYMI OGÓLNOKULTUROWO MŁODZIEŻ JEST ZAINTERESOWANA RZECZY ATRAKCYJNE NAJBARDZIEJ PROFESJONALNE NA CZASIE.

MŁODZIEŻ W NIEKTÓREJ SPOŁECZNOŚCI POZBAWIONA KONTAKTU Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI NABIERA ZŁYCH CECH KTÓRE POTEM RZUTUJĄ NA ICH ZAWÓD.

 

WARTO TEŻ OKREŚLIĆ ZASADY FUNKCJONOWANIA JAKIEJŚ SPOŁECZNOŚCI- CZY TO WYMAGA SIĘ OD MŁODZIEŻY GRZECZNOŚCI CZY TEŻ CZEGOŚ INNEGO.

NIE MOŻE BYĆ TAK ŻE STEREOTYPY SPOŁECZNE SKREŚLĄ MŁODZIEŻ JUŻ NA POCZĄTKU BO NIE PANUJĄ TAM ŻADNE DOBRE ZASADY.

 

CZŁOWIEK WYKSZTAŁCONY O SZEROKICH HORYZONTACH MA POCIĄG DO WIEDZY O ŚWIECIE BOGATE W DOŚWIADCZENIA POMAGAJĄ KSZTAŁTOWAĆ WRAŻLIWOŚĆ.

 

MŁODZI LUDZIE BARDZO WIERZĄ ŻE Z ICH DZIAŁAŃ WYNIKNIE JAKIEŚ DOBRO
KTÓRE RZUTUJE NA SPOŁECZEŃSTWO.

PEWNE DZIAŁANIA SĄ SYGNAŁEM SZCZEGÓLNIE DLA TYCH KTÓRZY SZUKAJĄ DOBREGO TOWARZYSTWA ORAZ WYJŚCIA Z SAMOTNOŚCI ORAZ CHCĄ ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W RZECZY NAPRAWDĘ POŻYTECZNE POKAZAĆ ŻE MAJĄ SERCE I PEWNE RZECZY NIE SĄ IM OBOJĘTNE.

WAŻNE SĄ RELACJE WSPÓŁPRACY I RZECZYWISTY WNIESIONY TRUD ORAZ ŻE JUŻ MŁODYM LUDZIOM BARDZO ZALEŻY NA ŁAGODZENIU CIERPIEŃ ORAZ NAWET NA KSZTAŁTOWANIU NAJMŁODSZEGO POKOLENIA A NAWET NA BUDOWANIU DOBREGO SPOŁECZEŃSTWA CHCĄC RATOWAĆ ŚWIAT TAKĄ A NIE INNĄ DROGĄ.

NIEKTÓRYM MŁODYM LUDZIOM BARDZO ZALEŻY-NAWET O TYM MÓWIĄ DLATEGO WIDZĄ CEL W NIEKTÓRYCH DZIAŁANIACH KTÓRE NIE WYDAJĄ SIĘ BYĆ OBYCZAJOWO ZŁE DLATEGO UWAŻAJĄ NIEKTÓRE RZECZY ZA NIEBYLEJAKIE.

TO MŁODZI MAJĄ NAJWIĘCEJ ENERGI DO DZIAŁANIA.

ENTUZJAZM MŁODYCH JEST DOBRY ALE MŁODZI NIE SĄ DOBRZE ROZUMIANI CZĘSTO ROBIĄ RÓŻNE RZECZY WŁASNYMI SIŁAMI I ŚRODKAMI DLATEGO ŻE NASTĘPNE POKOLENIE ICH NIE ROZUMIE BO ZAKORZENIONE SĄ STEREOTYPY ORAZ WALKA O PIENIĄDZE I KARIERĘ.

 

STOJĄC NA STRAŻY PEWNYCH DÓBR KULTURALNYCH OSÓB KTÓRE SĄ PRAWDZIWYMI STRAŻNIKAMI KULTURY NIE JEST WIELE.

 

TRZEBA TEŻ WIEDZIEĆ JAK PRAKTYKUJE SIĘ NIEKTÓRE RZECZY LUB JAK PRAKTYKOWAŁO SIĘ KIEDYŚ BO NIEGDYŚ NA WARTOŚCI KULTURALNE PRZEZNACZANO WIĘKSZE NAKŁADY FINANSOWE.

TRZEBA ORIENTOWAĆ SIĘ JAK WYGLĄDAJĄ ZNANE OŚRODKI AKADEMICKIE TAKŻE TE KATOLICKIE ORAZ ZASTANOWIĆ SIĘ JAK STWORZYĆ MŁODZIEŻY WARUNKI DOBREGO I TWÓRCZEGO ROZWOJU GDZIE BĘDZIE PANOWAŁA DOBRA ATMOSFERA TAK BY MŁODZIEŻ NAWIĄZYWAŁA DOBRE RELACJE I TROSZCZYŁA SIĘ O SIEBIE ROZMAWIAŁA ZE SOBĄ ORAZ WYKAZYWAŁA ZROZUMIENIE BY UCZONO ICH NAPRAWDĘ LUDZKIEGO PODEJŚCIA ORAZ TAK BY RODZICE NIE MUSIELI SIĘ O MŁODZIEŻ MARTWIĆ.

 

KOLEJNA SPRAWA JEST TAKA IŻ INTEGROWAĆ SIĘ POWINNA TAKŻE INTELIGENCJA KATOLICKA MIĘDZY INNYMI Z RÓŻNYCH ŚRODOWISK PRACOWNIKÓW AKADEMICKICH ORAZ TEŻ NIEKTÓRYCH ŚRODOWISK KOŚCIELNYCH NP. OSÓB DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ KULTURY DANEJ DIECEZJI CZY TEŻ HIERARCHÓW ALE TAKŻE NIEKTÓRYCH OKREŚLONYCH ISTOTNYCH SPOŁECZNIE ŚRODOWISK - TAKIE GRUPOWE SPOTKANIA POWINNY MIEĆ MIEJSCE CZY TO NP. PRZY OKAZJI ŚWIĄT CZY PRZY JAKIEJŚ INNEJ OKAZJI PRZY SKROMNYM ALE SMACZNYM ORAZ NIEBANALNYM POSIŁKU Z NP. PROGRAMEM ARTYSTYCZNYM PRZYGOTOWANYM PRZEZ MŁODZIEŻ PRZY ŚPIEWIE KOLĘD BY PODTRZYMYWAĆ TRADYCJĘ- NUŻ W OKOLICY ZNAJDZIE SIĘ PIANINO DO AKOMPANIOWANIA.

FRAGMENT PRZECZYTANEJ EWANGELI DODA NASTROJU I WTEDY ŚWIĘTA BĘDĄ RZECZYWIŚCIE LEPIEJ CELEBROWANE-TRADYCJA ZOSTANIE PODTRZYMANA.

UCZESTNICY SĄ WTEDY NA BIEŻĄCO Z NIEKTÓRYMI WYDARZENIAMI KULTURALNYMI Z NOWINKAMI Z REGIONU WIEDZĄ CO PORABIA MŁODZIEŻ WYMIENIAJĄ SIĘ POGLĄDAMI NA NP. BIEŻĄCE TEMATY.

 

 

 

WAŻNE BY MŁODZIEŻ NIE BYŁA POMIJANA BY POMÓC ROZWINĄĆ TALENTY TRZEBA CZASEM WYKAZAĆ SIĘ DUŻĄ WSZECHSTRONNOŚCIĄ JEST POTRZEBNA PEWNA SPRAWIEDLIWOŚĆ CZY ANGAŻOWANIE MŁODZIEŻY W ATRAKCYJNE ZADANIA ZAUWAŻANIE W CZYM NAPRAWDĘ JEST UKRYTY TALENT BRAĆ POD UWAGĘ ICH CHĘCI DO DZIAŁANIA I NIE NARZUCAĆ SZTYWNO REGUŁ SPYCHAJĄC NA MARGINES. ATMOSFERA JEST NIEMAL NAJWAŻNIEJSZA BY ELIMINOWAĆ ZACHOWANIA KRZYWDZĄCE ORAZ NIEBEZPIECZNE. DUŻA OTWARTOŚĆ NA TO CO MŁODZIEŻ WYMYŚLI JEST TEŻ WYZWANIEM DLA UMIEJĘTNOŚCI. WAŻNY JEST OCZYWIŚCIE DIALOG DOBRE DOGADYWANIE SIĘ Z MŁODZIEŻĄ UMIEJĘTNOŚĆ SPONTANICZNEJ ZWYCZAJNEJ WSPÓŁPRACY. ROBIENIE WIELKIEGO HALO Z CZEGOŚ CO JEST ZWYCZAJNYM DZIAŁANIEM ODPYCHA DLATEGO MŁODZIEŻ NIE LUBI ODGÓRNEGO TRAKTOWANIA.

MŁODZIEŻ UCZY SIĘ W RÓŻNY SPOSÓB -NIEKTÓRZY SĄ SŁUCHOWCAMI INNI POTRZEBUJĄ WIĘCEJ DIALOGU JESZCZE INNI UKIERUNKOWANIA BO TRUDNO IM WYBRAĆ POTRZEBNE INFORMACJE.

CZĘSTO POTRZEBNY JEST DIALOG INDYWIDUALNY ORAZ PRACA NAD JAKIMŚ TALENTEM I INDYWIDUALNE POŚWIĘCENIE UWAGI CZY NAWET SKUPIENIE SIĘ NA OSOBIE.

 

 

 

BYCIE LIDEREM W DANEJ SPOŁECZNOŚCI WYMAGA DOBREJ PŁASZCZYZNY ZROZUMIENIA WNIESIONEGO TRUDU ORAZ JAKIEŚ SPRAWIEDLIWOŚCI KTÓRA NIE OKAŻE SIĘ KRZYWDZĄCA-LIDER TO KTOŚ KTO ROZWIJA DANĄ IDEĘ ALE STWARZA ATMOSFERĘ NAPRAWDĘ DOBREGO ZARZĄDZANIA.

 

 

WAŻNE ABY W TAKI SPOSÓB JEDNOCZYĆ JAK NAJWIĘCEJ LUDZI TWORZYĆ ATMOSFERĘ DOBREGO FUNKCJONOWANIA RELACJI TĘTNIĄCYCH ŻYCIEM POBUDZAĆ DO INTERESOWANIA SIĘ SPRAWAMI ROZWIJAJĄCYMI HORYZONTY GDZIE NIE PONIŻA SIĘ SAMOTNYCH CZY CIERPIĄCYCH NIE SPYCHA SIĘ ICH NA MARGINES ALE NATURALNIE WYDOBYWA SIĘ Z NICH DOBRO POPRAWIAJĄCE SAMOPOCZUCIE ORAZ KREŚLI SIĘ IM NOWE CELE A WTEDY ZNACZNIE ŁATWIEJ JEST SIĘ IM W TYM GRONIE ODNALEŹĆ.

 

 

CZASEM MŁODZIEŻ ZAPOCZĄTKOWUJE SWOJĄ DZIAŁALNOŚCIĄ JAKIEŚ DZIAŁANIA KULTURALNE W KTÓRE SIĘ W JAKIŚ SPOSÓB ANGAŻUJE NA KTÓRE ZAPRASZA ZNAJOMYCH CZY KREWNYCH LUB ZGODNIE Z ETYKIETĄ JAKIEŚ OSOBISTOŚCI Z REJONU-WTEDY ZNÓW NASTĘPUJE JAKAŚ INTEGRACJA.

 

 

 

KOŚCIÓŁ JEDNAK WYCHODZI DO MŁODYCH TAKŻE Z INNYMI PROPOZYCJAMI.

MŁODZIEŻ MŁODSZA CZĘSTO JEST ODSYŁANA DO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE -W SALKACH KOŚCIELNYCH MAJĄ MIEJSCE GRUPOWE SPOTKANIA GDZIE MŁODZIEŻ OMAWIA ZAGADNIENIA ZAINICJOWANE PRZEZ Ś.P. KSIĘDZA FRANCISZKA BLACHNICKIEGO.

JEST TO JAKAŚ FORMA SPĘDZANIA CZASU PRZEZ MŁODYCH LUDZI JEDNAKŻE POWIEDZIAŁABYM ŻE NIEKTÓRE ZAGADNIENIA WYMAGAJĄ WERYFIKACJI.

MŁODZIEŻĄ OPIEKUJĄ SIĘ RÓŻNI KSIĘŻA TAKŻE RÓŻNE JEST PODEJŚCIE.

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE DZIAŁA TAKŻE NA SZCZEBLU DIECEZJALNYM- CO GORLIWSZA MŁODZIEŻ JEŹDZI NA GRUPOWE SPOTKANIA WYBRANEJ DIAKONI ORAZ SPĘDZA TAM CZAS POD OPIEKĄ MODERATORA DIECEZJALNEGO.

TAM RÓWNIEŻ TRZEBA PAMIĘTAĆ BY STWARZAĆ DOBRĄ ATMOSFERĘ- BY MŁODZIEŻ DOBRZE SIĘ CZUŁA BY NIE BYŁO KRZYWDZĄCYCH ZACHOWAŃ ORAZ BY W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU DIAKONI WYDOBYWAĆ Z MŁODZIEŻY TALENTY.

LICZNE WARSZTATY ZNANE W CAŁYM KRAJU SZLIFUJĄ KUNSZT PODSTAW KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ NP. WARSZTATY LITURGICZNO-MUZYCZNE.

JEŻELI MODERATOR DIECEZJALNY RZECZYWIŚCIE WCZUJE SIĘ W ROLĘ TO MA TYLE OBOWIĄZKÓW ŻE POZOSTAJE MAŁO CZASU NA SPANIE BO RZECZYWIŚCIE SPORO MŁODZIEŻY PRZYJEŻDŻA NA TAKIE SPOTKANIA.

NIEKTÓRA MŁODZIEŻ KSZTAŁCI SIĘ NA ANIMATORÓW KTÓRZY KIERUJĄ GRUPKAMI MŁODZIEŻY ZGODNIE Z MATERIAŁAMI FORMACYJNYMI ALE TAKŻE ORGANIZUJĄ ZABAWY INTEGRACYJNE I MODLITWĘ.

MŁODZIEŻ TEŻ BIERZE UDZIAŁ W LITURGI MSZALNEJ ORAZ CZĘSTO DZIELI SIĘ ŚWIADECTWAMI JAK BÓG ZMIENIŁ ICH ŻYCIE.

PRZYKŁADOWO W DIAKONI MUZYCZNEJ SPORO SIĘ ŚPIEWA I UCZY RELIGIJNYCH PIOSENEK ORAZ PIEŚNI KTÓRE PÓŹNIEJ SĄ ŚPIEWANE CZY GRANE NP. NA MODLITWIE CZY NA KOŚCIELNYCH UROCZYSTOŚCIACH.

TAM ROZWIJAJĄCA SIĘ KULTURA CZY TO MUZYCZNA CZY CHRZEŚCIJAŃSKA JEST DOŚĆ POWSZECHNA-PIOSENKI ORAZ MATERIAŁY FORMACYJNE SĄ SPOPULARYZOWANE-MŁODZIEŻ ZNA SIĘ NA PEWNEJ PŁASZCZYŹNIE NAWET JAK SPOTYKA SIĘ W RÓŻNYCH MIEJSCACH CZY DIECEZJACH.

 

SIOSTRY ZAKONNE TEŻ CZASEM ORGANIZUJĄ SPOTKANIA DLA GRUP MŁODZIEŻY.

 

JEŻELI JAKAŚ GRUPA PAPIESKIEGO DZIEŁA MISYJNEGO DZIECI JEST PORZĄDNIE ZORGANIZOWANA TO RÓWNIEŻ ANGAŻUJE MŁODZIEŻ DO WSPÓŁPRACY DO DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ORAZ DO WIĘKSZYCH DZIEŁ TAKŻE DLA MŁODZIEŻY ATRAKCYJNYCH.

 

CZY MŁODZIEŻĄ TAK NAPRAWDĘ INTERESUJĄ SIĘ LUDZIE BY SIĘ NIE ZMARNOWAŁA.

BIORĄC PEWNE RZECZY NA WARSZTAT NIE SPOSÓB MŁODEGO CZŁOWIEKA NIE POZNAĆ NIE POŚWIĘCIĆ UWAGI CZY TEŻ NIE PROWADZIĆ DIALOGU.

 

KIEDY MŁODZIEŻ CZUJE SIĘ NAJBARDZIEJ ZMOTYWOWANA DO CZYNIENIA DOBRA TO ZALEŻY OD WIELU RZECZY.

NAWET JEŚLI MŁODZIEŻ CZYNNIE UCZESTNICZY NP. W SPOTKANIACH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE NIE MUSI BYĆ WCALE ZMOTYWOWANA DO CZYNIENIA DOBRA ALE NP. CHCE ZAISTNIEĆ W DANYM ŚRODOWISKU SPĘDZIĆ JAKOŚ CZAS- TO TEŻ SIĘ OBSERWUJE.

 

 

MIEJSCA GDZIE MŁODZIEŻ SPĘDZA CZAS POWINNY KORELOWAĆ Z LUDZKĄ NATURĄ NIE POWINNY BYĆ ODERWANE OD RZECZYWISTOŚCI.

UWAGĘ ZWRÓCIĆ SIĘ POWINNO NA RZECZY PODSTAWOWE WAŻNE DO DOBREGO FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO UWZGLĘDNIAJĄC REALIA SPOŁECZNE.

BY OŚRODKI AKADEMICKIE SPEŁNIAŁY SWOJĄ MISJĘ ORAZ NIOSŁY TRWAŁY ROZWÓJ RZECZYWIŚCIE POWINNY BYĆ ZORIENTOWANE NP.W SYTUACJI MŁODZIEŻY.

NIERAZ WSPÓŁPRACA NIEKTÓRYCH OŚRODKÓW DOPIERO NIESIE ZA SOBĄ JAKIEŚ POZYTYWNE SPOŁECZNIE ZMIANY.

NIE ZNACZY TO IŻ NIGDZIE NIE PRAKTYKUJE SIĘ NIEKTÓRYCH RZECZY ALE NIEWOLA NIEWIEDZY JEST WCIĄŻ DUŻA A WSZECHSTRONNOŚĆ JEST POTRZEBNA.

 

STRONA W KTÓRĄ ROZWIJA SIĘ DANY OŚRODEK NIE ZAWSZE UWZGLĘDNIA RZECZYWISTE POTRZEBY SPOŁECZNE.

NAŚLADOWANIE CZASEM STARYCH DOBRYCH WZORCÓW PRZYNIESIE LEPSZE EFEKTY NIŻ NOWOCZESNA POWIERZCHOWNOŚĆ.

INFORMACJE ZACZERPNIĘTE ZE ŹRÓDEŁ KTÓRE W PRAKTYCE MAJĄ DO CZYNIENIA Z NIEKTÓRYMI PROBLEMAMI SĄ CENNIEJSZE NIŻ NAUKOWE DYWAGACJE.

WCIĄŻ ZA MAŁO DOCENIA SIĘ PROSTOLINIJNE OSOBY KTÓRE RZECZYWIŚCIE WSPÓŁPRACOWAŁY Z MŁODZIEŻĄ POŚWIĘCAJĄC WIELE CZASU ALE TAKŻE REPREZENTUJĄCE WYSOKI POZIOM Z DANEJ DZIEDZINY TAK IŻ ICH PRACA JEST INTERESUJĄCA - SĄ TO JEDNOSTKI NAUCZYCIELI STAREJ DATY KTÓRE SĄ LEPSZE NIŻ NOWOCZESNE REALIA A ICH PRACĘ TRZEBA ZAPISAĆ W HISTORI ZARCHIWIZOWAĆ BY NIE ZOSTALI ZAPOMNIANI.

UZYSKANIE WYSOKIEGO POZIOMU NIE ZAWSZE JEST UZYSKIWANE ODPOWIEDNIĄ DROGĄ.

PODSZEWKA SPOŁECZNA JEST WAŻNA.

W NIEKTÓRYCH OŚRODKACH SĄ LUDZIE DLA KTÓRYCH PRACA Z MŁODZIEŻĄ JEST PASJĄ I NIE SĄ TO WCALE TE OŚRODKI UCHODZĄCE ZA NAJNOWOCZEŚNIEJSZE. MŁODZIEŻ MA OKAZJĘ NAUCZYĆ SIĘ PEWNYCH UMIEJĘTNOŚCI CZASEM W MIEJSCACH GDZIE POSTAWIONO SOBIE ZA CEL ŻE ZROBI SIĘ EKSPERTA ZE ZWYKŁEGO CZŁOWIEKA.

PRAWDA JEST TAKA ŻE REALIA SPOŁECZNE BARDZO ODBIEGAJĄ OD IDEAŁU POMIMO NATŁOKU INFORMACJI.

 

TAM GDZIE POBOŻNOŚĆ JEST SZCZEGÓLNA ISTNIEJĄ PEWNE REALIA KTÓRYMI WARTO SIĘ ZAINTERESOWAĆ.

 

NIESTETY ŚWIAT ROBI SIĘ NIEBEZPIECZNY-LUDZIE PRZEBIEGLI CHCĄ WYKORZYSTYWAĆ RÓŻNE SYTUACJE DLA SWOICH KORZYŚCI.

 

KSZTAŁTOWANIE WRAŻLIWOŚCI MŁODZIEŻY POWINNO OPIERAĆ SIĘ NA DOBRYCH WZORCACH.

POCZUCIE EMPATI JEST POTRZEBNE DO ZROZUMIENIA DRUGIEGO CZŁOWIEKA TAK BY ZNAJDOWAŁO ODZWIERCIEDLENIE W REALIACH ORAZ BY BUDOWAĆ DOBRE RELACJE.

CZĘSTO BRAKUJE HUMANISTYCZNEGO WYKSZTAŁCENIA TAM GDZIE KONTAKT Z BLIŹNIM JEST WAŻNY TAK IŻ POWSTAJE ZNACZNA BARIERA W KOMUNIKACJI.

SZCZEGÓLNIE MŁODZIEŻY TRZEBA PRZEKAZYWAĆ WARTOŚCI HUMANISTYCZNE ORAZ TAK BY NIEKTÓRE PRAWDY NIE BYŁY JEDYNIE SUCHĄ TEORIĄ ALE BY RZECZYWIŚCIE ZNAJDOWAŁY ODZWIERCIEDLENIE W REALIACH W RELACJACH KTÓRE MŁODZIEŻ NAWIĄZUJE MIĘDZY SOBĄ CZY TEŻ ZE STARSZYM POKOLENIEM ALBO Z KONTAKCIE Z KREWNYMI.

OTWARCIE NA DRUGIEGO CZŁOWIEKA NIE POWINNO OPIERAĆ SIĘ O CIĄGŁĄ KRYTYKĘ ORAZ MONOTEMATYCZNE DRĘCZENIE ALE O WSZECHSTRONNOŚĆ UMOŻLIWIAJĄCĄ DOBRE ZROZUMIENIE.

OSOBY KTÓRE DECYDUJĄ W JAKIEJŚ MIERZE O INNYCH POWINNY W REALIACH ZNAĆ ICH SYTUACJĘ ORAZ WYBIERAĆ TE DOBRE ZWYCZAJE PANUJĄCE W OKREŚLONEJ SPOŁECZNOŚCI A TAKŻE BYĆ PRZYGOTOWANE DO PODJĘCIA ROZMOWY.

PROMUJĄC JAKIEŚ ZASADY TRZEBA BY WCIELONE BYŁY RZECZYWIŚCIE W ŻYCIE A NIE BYŁY TYLKO SUCHĄ TEORIĄ KTÓRA OBIJA SIĘ O USZY.

UCZĄC WRAŻLIWOŚCI NA CHORYCH TRZEBA TĄ WRAŻLIWOŚĆ OKAZYWAĆ W RZECZYWISTOŚCI I NIE TYLKO O TYM MÓWIĆ A POSTĘPOWAĆ W SPOSÓB ODWROTNY.

POTRZEBA WIEDZIEĆ JAKIE SĄ REALIA W PRAKTYCE BY NASTĄPIŁY DOBRE ZMIANY BO TEORIA JEST ZUPEŁNIE INNA NIŻ PODEJŚCIE PRAKTYCZNE A NIEKTÓRE ŚRODOWISKA SĄ NIEBEZPIECZNE ORAZ POZOSTAJĄ POZA KONTROLĄ - ŻYJĄ TEORIĄ KTÓRA NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z PROSTĄ RZECZYWISTOŚCIĄ.

NIEJEDNOKROTNIE PROSTOTA W RELACJACH JEST POTRZEBNA BY POPRAWIĆ KOMUNIKACJĘ.

NIEKTÓRZY KIERUJĄ ROZMOWĘ W TAKI SPOSÓB IŻ Z GÓRY ZAKŁADAJĄ IŻ ROZMÓWCA NIE ORIENTUJE SIĘ W TEMACIE ORAZ MANIPULUJĄ ROZMOWĄ PODKREŚLAJĄC TO A PRAWDA NIEJEDNOKROTNIE JEST ODWROTNA.

DECYDUJĄC O CZYIMŚ STYLU ŻYCIA TRZEBABY ZNAĆ CHOCIAŻ TROCHĘ TEN STYL ŻYCIA INTERESOWAĆ SIĘ PROWADZIĆ DIALOG A NIE WYKORZYSTYWAĆ SWOJĄ SPOŁECZNĄ WYNIKAJĄCĄ CZĘSTO Z NIESPRAWIEDLIWOŚCI PRZEWAGĘ.

 

WRACAJĄC DO NAUCZYCIELI STAREJ DATY KTÓRZY REPREZENTUJĄ WYSOKI POZIOM ORAZ KTÓRZY POTRAFILI DOBRZE DOGADYWAĆ SIĘ Z MŁODZIEŻĄ I KTÓRYCH PRACA BYŁA BARDZO OWOCNA- PROSTOLINIJNOŚĆ W ICH ZACHOWANIU OTWARTOŚĆ SPRZECIWIA SIĘ NARASTAJĄCEJ W ŚWIECIE OBOJĘTNOŚCI- Z TAKIMI LUDŹMI UTRZYMUJE SIĘ SIĘ KONTAKT PRZEZ LATA I RZECZYWIŚCIE WYKAZUJĄ LUDZKIE ODRUCHY-MARTWIĄ SIĘ STARAJĄ POMAGAĆ.

DŁUGIE DOŚWIADCZENIE SPRAWIA IŻ NIE BOJĄ SIĘ NAWIĄZYWAĆ WSPÓŁPRACY

A ICH PODOPIECZNI SĄ KULTURALNI ORAZ ZARAŻENI DOBRYMI WARTOŚCIAMI.

NIEJEDNOKROTNIE MÓWIĄ ŻE OTRZYMALI SOLIDNE WYKSZTAŁCENIE CO UMOŻLIWIŁO TAKĄ WSPÓŁPRACĘ.

MŁODZIEŻ POTRZEBUJE TAKICH POMOCNIKÓW NA SWOJEJ DRODZE ŻYCIA.

OBECNIE CORAZ MNIEJ JEST TAKICH LUDZI KTÓRZY NIE SĄ NASTAWIENI NA WYCIĄGANIE Z INNYCH PIENIĘDZY CZY INNYCH RZECZY.

PODTRZYMYWANIE KULTURY DOKONUJE SIĘ TAK NAPRAWDĘ PRZEZ POJEDNYNCZE OSOBY I ŻEBY JAKIŚ OŚRODEK KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ZAISTNIAŁ WYSTARCZY CZASEM JEDNA KOMPETENTNA WSZECHSTRONNA OSOBA LUB KILKA TAKICH OSÓB ŻEBY ICH PRACA STAŁA SIĘ ROZPOZNAWALNA W OKOLICY CZY W KRAJU ORAZ DLA MŁODZIEŻY ATRAKCYJNA.

 

RAŻĄCO BRAKUJE KULTURY W WIELU ZAWODACH - CZASEM CZYJEŚ ZACHOWANIE W INNEJ SPOŁECZNOŚCI BYŁOBY NAGANNE ALE CÓŻ Z TEGO JAK NIEKTÓRE OSOBY POZOSTAJĄ POZA KONTROLĄ ORAZ WYKORZYSTUJĄ WSZYSTKIE MOŻLIWE ŚRODKI BY POGNĘBIĆ LUDZI A CO DOPIERO MYŚLEĆ O KULTURZE CZY O MŁODZIEŻY.

 

 

W NIEKTÓRYCH SPOŁECZNOŚCIACH NIEKIEDY ISTNIEJE TENDENCJA DO POWSTAWANIA SKRAJNEJ NOWOMOWY KTÓRA SPYCHA NA BOK WAŻNE SPRAWY CZY PROBLEMY.

BYWA TAK IŻ TERMINY NAUKOWE NIETRAFNIE OPISUJĄ JAKIEŚ ZJAWISKA NIE SŁUŻĄ DOBRYM OCELOM ORAZ NIE MAJĄ NIC WSPÓLNEGO Z PRAKTYKĄ.

MÓWIĄC DO ROZMÓWCY NIE ZAWSZE ROZUMIE ON TERMINY NAUKOWE DLATEGO PROSTOTA WYPOWIEDZI UŁATWIA KOMUNIKACJĘ.

NIE NALEŻY JEDNAK POZOSTAWIAĆ ROZMÓWCY W NIEWIEDZY - NIEKTÓRE RZECZY TRZEBA WYTŁUMACZYĆ.

SĄ SYTUACJE GDY OCZEKUJE SIĘ RZECZOWEJ ORAZ KOMPETENTNEJ INFORMACJI W ZALEŻNOŚCI OD POWAGI PROBLEMU CZY ZAGADNIENIA- CZAS TAKIEJ ROZMOWY BYWA BARDZO CENNY.

ZDARZA SIĘ I TAK ŻE ROZMÓWCA JEST KOMPETENTNY W TEMACIE ROZMOWY GDYŻ NP. DŁUGO SIĘ Z JAKIMŚ PROBLEMEM BORYKA.

 

INNA SPRAWA JEST TAKA BY MÓWIĆ O RZECZACH ZŁYCH ORAZ NIEDOBRYCH-JEDNAKŻE ZASTRASZENIE W NIEKTÓRYCH SPOŁECZNOŚCIACH JEST TAKIE IŻ LUDZIE BOJĄ SIĘ ODEZWAĆ.

 

W KOŚCIELE JEST CZĘSTO TAK IŻ W PEWNYM MOMENCIE GDY MŁODZIEŻ OSIĄGA PEWIEN WIEK PRZESTAJE BYĆ ZAOPIEKOWANA.

NIEKTÓRE OŚRODKI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SĄ TAKIE IŻ NAWIĄZUJĄ WSPÓŁPRACĘ NA WIELE LAT TAK IŻ OSOBY STARSZE TAKŻE ZNAJDĄ TAM SWOJE MIEJSCE DO DZIAŁANIA JEŻELI SĄ NP. PASJONATAMI.

 

W NIEKTÓRYCH ZAWODACH NARASTA TAKI BRAK KULTURY ORAZ OBOJĘTNOŚĆ ŻE KTOŚ ZACHOWUJĄCY SIĘ W SPOSÓB GRZECZNY BYWA NAPIĘTNOWANY ORAZ ZEPCHNIĘTY NA MARGINES.

 

 

NAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY OŚRODKAMI AKADEMICKIMI POWINNO NIEŚĆ ZA SOBĄ PRZEMYCANIE TYCH DOBRYCH CZY TO NOWYCH CZY MOCNO TRADYCYJNYCH DÓBR W KAŻDĄ ZE STRON STANIE NA STRAŻY TEGO BY EDUKACJA BYŁA POŁĄCZONA Z DOBRYM WYCHOWANIEM MŁODZIEŻY ALE BY PANOWAŁY TAM REALIA ZDROWE OPARTE O NAJLEPSZE CHOĆ MAŁO ZNANE KRYTERIA PSYCHOLOGICZNE. KSZTAŁCENIE OPIERAĆ SIĘ POWINNO O DOBRE METODY- DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z EDUKACJĄ POWINNY BYĆ WYMIENIANE.

NIEJEDNOKROTNIE MŁODZIEŻ CZUJE ŻE JAKIEŚ RZECZY IM NIE ODPOWIADAJĄ OGRANICZAJĄ ICH LUB KRZYWDZĄ ALBO TEŻ SĄ NIEBEZPIECZNE TAK IŻ TEŻ TO POWINNO BYĆ UWZGLĘDNIANE OGLĄD SYTUACJI POWINIEN MIEĆ MIEJSCE A STRAŻNICY KULTURY POWINNI WIEDZIEĆ CO DZIEJE SIĘ W ICH OŚRODKACH- CZASEM TRZEBA ZWRÓCIĆ UWAGĘ CZY KOGOŚ POUCZYĆ TAK JAK TO ZRESZTĄ BYWA W REALNOŚCI PRAKTYCZNEJ.

DOGLĄDANIE PORZĄDKU TEŻ POWINNO MIEĆ MIEJSCE INTERESOWANIE SIĘ MŁODZIEŻĄ POŚWIĘCANIE CZASU BYCIE W POBLIŻU.

 

WYCHOWYWANIE MŁODZIEŻY TRUDNEJ TAKŻE JEST WYZWANIEM.

MŁODZIEŻ MA WIELE PYTAŃ NATURY ETYCZNEJ - CZASEM LEPSZE WYDAJE SIĘ ZŁAGODZENIE SYTUACJI.

ZWRACANIE UWAGI IŻ ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST SZCZEGÓLNIE POTRZEBNA USIŁUJE SIĘ NAWIĄZYWAĆ Z MŁODZIEŻĄ KONTAKT BY JAKOŚĆ PORADZIĆ SOBIE Z SAMOWOLĄ.

BIORĄC POD UWAGĘ IŻ W NIEKTÓRYCH MŁODZIEŻOWYCH ŚRODOWISKACH ROZWIĄZŁOŚĆ OBYCZAJOWA JEST DUŻA CHOCIAŻ MŁODZIEŻ TO NA POZÓR KAMUFLUJE POTRZEBNE SĄ JAKIEŚ RADY.

BÓG KREATOR DECYDUJE O POCZĘCIU ALE TAKŻE O ŚMIERCI CZŁOWIEKA.

POCZĘCIE ISTOTY LUDZKIEJ NIESIE ZA SOBĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I JEST TO GŁÓWNY POWÓD TEGO IŻ NIEKTÓRE ZACHOWANIA MŁODZIEŻY SĄ BARDZO RYZYKOWNE A POJAWIENIE SIĘ POCZĘTEGO DZIECKA WIĄŻE SIĘ Z DUŻĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ Z TROSKĄ O LOS TEJ NOWEJ ISTOTY.

CZY ZATEM STOSOWANIE PREZERWATYW WYDAJE SIĘ BARDZIEJ MORALNE NIŻ IGRANIE Z LOSEM NOWO POCZĘTEGO ŻYCIA.

KOŚCIÓŁ PRZECIWSTAWIA SIĘ ANTYKONCEPCJI.

NIE KAŻDEMU SEKS KORELUJE Z MIŁOŚCIĄ I PRZYPADKOWYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH W NIEKTÓRYCH ŚRODOWISKACH MŁODZIEŻOWYCH JEST SPORO- TRUDNO ROZMAWIAĆ Z MŁODZIEŻĄ NIE WIEDZĄC O REALIACH LUB UDAWAĆ ŻE TEGO NIE MA.

NAPRAWDĘ RODZICE MAJĄ POWODY BY MARTWIĆ SIĘ O LOS MŁODZIEŻY.

STARSZA MŁODZIEŻ TEŻ CZĘSTO NIE UKRYWA ŻE ICH DOMENĄ JEST DĄŻENIE DO PRZYJEMNOŚCI.

 

NAWET JEŚLI MŁODZIEŻ NALEŻY DO JAKICHŚ UGRUPOWAŃ KATOLICKICH TO NIE ZNACZY ŻE TA MŁODZIEŻ JEST TAKA ŚWIĘTA IŻ NIEKTÓRE PROBLEMY TAM NIE WYSTĘPUJĄ. JEŻELI MŁODZIEŻ NIE BOI SIĘ MÓWIĆ O SWOICH PROBLEMACH TO WTEDY ŁATWIEJ JAKOŚ BYĆ PRZYGOTOWANYM NA RÓŻNE OPCJE.

ZDARZA SIĘ ŻE MŁODZIEŻ UCIEKA OD PRZEMOCY ORAZ BRAKU ZDROWEGO DIALOGU I ZNAJDUJE SOBIE ZAJĘCIE NA MARGINESIE SPOŁECZNYM.

 

 

TAK NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZEŃSTW JEST WIELE.

MŁODZIEŻ CZĘSTO NAWIĄZUJE MIĘDZY SOBĄ RELACJE-CZY TO KOLEŻEŃSKIE CZY PRZYJACIELSKIE - NIE NALEŻY TYCH RELACJI NISZCZYĆ ALBO IZOLOWAĆ MŁODZIEŻY.

MŁODZIEŻ NIE ZAWSZE NAWIĄZUJE RELACJE NA PODSZEWCE OBYCZAJOWO ZŁEJ.

NIEOFICJALNIE CZĘSTO NASTĘPUJE ROZLUŹNIENIE RELACJI ORAZ WIĘKSZA SWOBODA W KOMUNIKOWANIU SIĘ.

 

POPRAWIENIE OBYCZAJOWOŚCI ŻEBY MŁODZIEŻ CZUŁA SIĘ BARDZIEJ DOJRZAŁA UZYSKUJE SIĘ NIEKTÓRYM SPOSOBEM.

WIEDZĄC JAK DUŻĄ ROLĘ PEŁNIĄ NIEKTÓRE CECHY W PEWNYCH DZIEDZINACH WARTO ZWRÓCIĆ NA TO UWAGĘ BY POBUDZIĆ MŁODZIEŻ DO ROZWOJU ORAZ NAKREŚLIĆ NOWE CELE.

TUTAJ ZNOWU KŁANIA SIĘ WSPÓŁPRACA RÓŻNYCH OŚRODKÓW AKADEMICKICH BO W RÓŻNYCH MIEJSCACH KŁADZIE SIĘ NACISK NA INNE CECHY CZY WARTOŚCI.

ROZWÓJ NASTĄPIĆ POWINIEN NA JAKIEJŚ PODSZEWCE.

OPRÓCZ UMIEJĘTNOŚCI SĄ TAKŻE PEWNE CECHY NA KTÓRE ZWRACA SIĘ UWAGĘ.

 

NIE CHODZI TAKŻE O TO BY NP. ZABRANIAĆ MŁODEMU CZŁOWIEKOWI UDZIAŁU W JAKIEJŚ IMPREZIE GDZIE TAKŻE NASTĘPUJE INTEGRACJA ALE O ZACHOWANIE ZDROWEGO DYSTANSU GDZIE MŁODY CZŁOWIEK Z NATURY NIE DA SIĘ WCIĄGNĄĆ W NIEBEZPIECZNE SYTUACJE A TAKŻE JE ROZPOZNAJE.

 

 

NA SPOTKANIACH NA SZCZEBLU DIECEZJALNYM RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE NIGDY CHYBA NIE SIĘGANO PO ALKOHOL ALE TO NIE ZNACZY ŻE TAMTEJSZA MŁODZIEŻ W INNYCH SYTUACJACH PO ALKOHOL NIE SIĘGAŁA. ROZMAWIANO CZASEM NA TEMAT ALKOHOLIZMU I RZECZYWIŚCIE MŁODZIEŻ BYŁA RACZEJ ABSTYNENCKA A BYŁO TEJ MŁODZIEŻY SPORO.

DLA NIEKTÓRYCH IMPREZA BEZ WÓDKI TO GŁUPOTA ALE NIE WSZYSCY CHCĄ BYĆ UTOŻSAMIANI Z ALKOHOLEM.

POBOŻNOŚĆ NIEKTÓRYCH LUDZI JEST TAKA ŻE PRAWIE ALKOHOLU NIE PIJĄ ORAZ NIE NADUŻYWAJĄ.

 

 

IZABELA PLEWIK.

 

 

 

PISZĄC LUDZIOM PEWNE RZECZY KTÓRYCH GDZIE INDZIEJ NIE ZNAJDĄ ORAZ KTÓRE MIĘDZY INNYMI NIE WIADOMO CZY NIE URATUJĄ JAKICHŚ RODZIN I SPRAWIĄ ŻE LUDZIE BĘDĄ SIĘ CZULI LEPIEJ ORAZ ŻE ICH RELACJE POKIEROWANE TYM DOBRYM PRZYKŁADEM STANĄ SIĘ NAMIASTKĄ NIEBA - NIE JEST NA CELU BY BYŁY TO JAKIEŚ ZŁE POUCZENIA ALE CENNE INFORMACJE KTÓRE SĄ TEŻ POTRZEBNE DO REALIZACJI PLANÓW MATKI BOŻEJ.

INNE PORUSZANE TUTAJ TEMATY TEŻ SĄ WAŻNE.

CZASEM TRZEBA OSOBIE PEWNE RZECZY POWIEDZIEĆ BO TA OSOBA TEGO NIE WIE TAK JAK TO DIALOG KIERUNKUJĄ LOKUCJE WEWNĘTRZNE.

TO JAK BARDZO MATKĘ BOŻĄ OBCHODZI LOS JEJ DZIATEK JEST PRZEJAWEM MIŁOŚCI ORAZ TEGO ŻE KOCHA.

 

 

 

MÓWI SIĘ ŻE KRYZYS W NIEKTÓRYCH KRAJACH JEST KRYZYSEM LIDERÓW CZY PRZYWÓDCÓW.

 

BYCIE LIDEREM TO NAKREŚLENIE JAKIEJŚ WIZJI ROZWINIĘCIE OKREŚLONEJ IDEI PRZY APROBACIE NIEKTÓREJ SPOŁECZNOŚCI-PORWANIE LUDZI DO JAKIEGOŚ DZIAŁANIA.

NASTAWIENIE NA JAKOŚĆ RELACJI JEST BARDZO WAŻNE GDYŻ RZĄDZENIE NIE JEST PRZEWODZENIEM.

ODRÓŻNIĆ NALEŻY BYCIE LIDEREM OD WŁADZY GDZIE UŻYWA SIĘ WOBEC LUDZI SIŁY.

LIDER POTRAFI WPROWADZIĆ DOBRE RELACJE POCIĄGNĄĆ W STRONĘ DOBRYCH IDEI A TAKŻE WPROWADZIĆ JAKĄŚ SPRAWIEDLIWOŚĆ TAK IŻ KORZYŚCI SĄ ROZŁOŻONE W GRUPIE A NIE CZERPANE JEDYNIE JEDNOSTKOWO.

BY ZMOBILIZOWAĆ LUDZI DO DZIAŁANIA POTRZEBA ZNAĆ ICH POTENCJAŁ BY Z WŁASNEJ WOLI ANGAŻOWALI SIĘ W DZIAŁANIE GRUPY WIDZĄC WSPÓLNE NAKREŚLONE CELE ORAZ DOSTRZEGAĆ W NICH JAKĄŚ WARTOŚĆ.

POCZUCIE SENSU DZIAŁANIA POMAGA MOTYWOWAĆ.

 

CECHĄ LIDERA JEST CZĘSTO WIZJONERSTWO ORAZ WŁASNY STYL.

NAKREŚLENIE JAKIEJŚ WIZJI BYWA CZASEM BARDZO WARTOŚCIOWE.

OGLĄD NA OKREŚLONĄ SPOŁECZNOŚCI ORAZ PANUJĄCE TAM ZASADY I NAWET OBYCZAJE POMAGA KONSTRUKTYWNIE MOTYWOWAĆ DO DZIAŁANIA ORAZ NIE NAROBIĆ JAKICHŚ POWAŻNYCH SZKÓD ALE SKUTECZNIE PRZEKONYWAĆ.

 

 

PRZEWODZENIE JEST RODZAJEM RELACJI MIĘDZYLUDZKICH WYZNACZANIEM KIERUNKU WKOŃCU REALIZACJĄ JAKIEGOŚ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

DLA GRUPY POCZUCIE CELU LUB MISJI JEST WAŻNE ŁĄCZY NIEPRZYPADKOWO LUDZI.

ZWYKŁE POLECENIE DZIAŁANIA CZĘSTO NIE SKUTKUJE OWOCNIE JEŻELI NIE JEST ZMOTYWOWANE ORAZ NIE ZNAJDUJE ODZWIERCIEDLENIA W RELACJACH.

 

LIDER CZASEM MA JAKIŚ SWÓJ WYPRACOWANY STYL PRZEWODZENIA INNYM ORGANIZOWANIA WYSIŁKU.

LUDZIE KTÓRZY WYRAŻAJĄ INICJATYWĘ W ROZWIĄZYWANIU BIEŻĄCYCH ZADAŃ ORAZ PROBLEMÓW DANYCH GRUP INSTYTUCJI A NAWET PAŃSTWA BY BEZPIECZNIE POKIEROWAĆ JAKIMŚ DZIAŁANIEM SĄ CZASEM CENIENI.

 

PRZEWODZI SIĘ RÓŻNYM GRUPOM- CZY TO KREWNYCH CZY RÓWIEŚNIKÓW CZY W JAKIEJŚ INSTYTUCJI.

GRUPA WCALE NIE MUSI BYĆ FORMALNA ŻEBY ZOSTAŁA PORWANA DO REALIZACJI JAKIEJŚ IDEI.

 

W PEWNYM CZASIE KREOWANIEM WIZERUNKU LIDERA ZAJMOWAŁA SIĘ FUNDACJA BATOREGO MAJĄCA NA CELU TEŻ MIĘDZY INNYMI POPRAWIENIE DEMOKRACJI.

 

W OBECNYM ŚWIECIE NARASTA NIEBEZPIECZEŃSTWO ALIENACJI ZOBOJĘTNIENIA ZUBOŻENIA RELACJI A PRZEŁAMANIE TEGO SPRAWIA IŻ LUDZIE NA NOWO ZACZYNAJĄ SIĘ JEDNOCZYĆ -NP. KREWNI ODWIEDZAJĄ SIĘ NIEKTÓRZY ZACZYNAJĄ POWAŻNIE TRAKTOWAĆ NIEKTÓRE SPRAWY I W RELACJACH ZACZYNA PŁYNĄĆ TĘTNIĄCA ŻYCIEM KREW TAK IŻ NIE MA PUSTKI ALE JEST NADZIEJA NA LEPSZE.

 

AUTENTYCZNI PRZYWÓDCY STARAJĄ SIĘ WYWAŻYĆ INTERESY OSOBISTE GRUPOWE SPOŁECZNE.

BYWAŁO I TAK ŻE CI CO KIEDYŚ DORWALI SIĘ DO WŁADZY FAWORYZOWALI INTERESY JAKIEJŚ GRUPY SPOŁECZNEJ NP. ZA ADOLFA HITLERA.

SĄ TAKIE OSOBY KTÓRE DRĘCZĄ AŻ NIE POSTAWIĄ NA SWOIM ORAZ INTERESOWNE.

 

 

MŁODZIEŻ CZĘSTO WYCZUWA UŻYCIE SIŁY LUB GDY OFICJALNIE W RELACJACH STOSUJE SIĘ ŚRODKI BRZYDKIE NP. PONIŻAJĄCE PRZEZWISKO W OBECNOŚCI MIĘDZY INNYMI MŁODZIEŻY ORAZ BRANIE SIĘ ZA OTOCZENIE ŻEBY TAKIE NAZYWANIE PRZYLGNĘŁO.

 

 

IZABELA PLEWIK.

 

 

 

CZĘSTO U KRESU ŻYCIA CZŁOWIEK ZDAJE SOBIE SPRAWĘ JAK WAŻNE SĄ RELACJE NP. Z KREWNYMI. NAWET W OSTATNICH CHWILACH ŻYCIA WAŻNE STAJE SIĘ DLA CZŁOWIEKA BY MIEĆ PRZY SOBIE NIEKTÓRYCH KREWNYCH ORAZ BY SIĘ Z NIMI BLISKO POŻEGNAĆ.

CZASEM LUDZIE POTRZEBUJĄ POMOCY ORAZ PRZEKONANIA ICH DO TAKIEGO GESTU ALE CZŁOWIEK NA BLISKIE RELACJE POWINIEN BYĆ WYCZULONY NIE TYLKO U KRESU ŻYCIA A POMAGANIE W PEWNYM PORZĄDKOWANIU RELACJI TO WYZWANIE TAKŻE DLA KOŚCIOŁA.

KIEROWANIE SIĘ DOBREM BLIŹNIEGO JEST NIEZMIERNIE POTRZEBNE.

NIE KAŻDY CZŁOWIEK JEST NA TYLE OTWARTY BY POWIEDZIEĆ-JESTEM DOSTĘPNY-JEŚLI MACIE JAKIEŚ PROBLEMY DZWOŃCIE NAWET W ŚRODKU NOCY.

WYCIĄGANIE KOGOŚ Z OPRESJI WYCHODZI CHYBA TROCHĘ Z MODY- OTWARTOŚĆ JEST JEDNAK NIEZMIERNIE POTRZEBNA.

PISZĄC SPORO O OTWARTYM DIALOGU TAK IŻ NIEZORIENTOWANI W TEMACIE Z PEWNOŚCIĄ NIEKTÓRYCH RZECZY CHYBA NIE ZROZUMIEJĄ-TO WCIĄŻ NAKREŚLANIE WARUNKÓW PRZYJAZNYCH CZŁOWIEKOWI JAKO METODA LECZENIA ALE NIE ZNAJDUJĄCA ODZWIERCIEDLENIE TYLKO W LECZENIU LECZ TEŻ W ŻYCIU.

NIEKTÓRZY POWIEDZĄ ŻE W TYM CO PISZĘ O MŁODZIEŻY BRAKUJE AKCEPTACJI ALE TO RZECZY POTRZEBNE DO TEGO NA CO POWINIEN ZWRÓCIĆ UWAGĘ KOŚCIÓŁ ORAZ MIĘDZY INNYMI ŚRODOWISKO AKADEMICKIE.

NAWET TA BARDZIEJ ZMANIEROWANA MŁODZIEŻ ANGAŻUJE SIĘ W JAKIEŚ PEWNEGO RODZAJU DOBRE DZIAŁANIA GDY SIĘ TO ZAPROPONUJE CHOCIAŻ CZASEM TO DLA TEJ MŁODZIEŻY JAKBY OBCIACH-ILU KATECHETÓW STARA SIĘ NAWIĄZAĆ RELACJE TEŻ Z TĄ MŁODZIEŻĄ TRUDNĄ - TŁUMACZYĆ IM NIEKTÓRE RZECZY PO LUDZKU ORAZ BYĆ OTWARTYM NA ICH PROBLEMY.

W DOMU MŁODZIEŻ WYCHOWYWANA JEST CZASEM LIBERALNIE W NIEKTÓRYCH KWESTIACH.

TO IŻ MŁODZIEŻ BYWA TRUDNA NIE ZNACZY TEŻ IŻ NIE MA ŻADNYCH PASJI ORAZ ZAINTERESOWAŃ.

CZĘSTO BYWA TAK IŻ POTRZEBNE JEST JAKIEŚ POKIEROWANIE INTELIGENTNE PRZEKONANIE.

JAKIŚ PRZYKŁAD SUMIENIA TEŻ JEST CZASEM POTRZEBNY BY NP.UŚWIADOMIĆ LUDZIOM ŻE WARTO NP. DBAĆ O NIEKTÓRE RELACJE.

CZĘSTO ZA PEWNE RZECZY OBWINIA SIĘ BOGA A TAK NAPRAWDĘ JEST TO WINA LUDZI.

POWIEDZIAŁABYM NAWET ŻE NIEKTÓRYCH RELACJI NAWET RODZINNYCH TRZEBA UCZYĆ BO NIEJEDNOKROTNIE LUDZIE BYWAJĄ POGUBIENI.

CZĘSTO NIE BYWA IDEALNIE WIĘC USTAWIENIE LUDZI W PEWIEN SPOSÓB BY ICH JESZCZE BARDZIEJ NIE PORÓŻNIĆ BYWA CZASEM POMOCNE.

SĄ JEDNAK TEŻ DOBRE PRZYKŁADY NP. ŚWIADECTWA NIEKTÓRYCH MATEK SKORYCH DO DUŻYCH POŚWIĘCEŃ NA RZECZ SWOICH DZIECI.

KOBIETY SĄ CZĘSTO BARDZIEJ EMOCJONALNE NIŻ MĘŻCZYŹNI WIĘCEJ UCZUCIOWE CHOCIAŻ NIE MUSI TO BYĆ ZAWSZE REGUŁĄ.

BYWA I TAK ŻE TO MATKI SĄ BARDZIEJ OTWARTE NA DIALOG ZE SWOIMI NAWET DOROSŁYMI DZIEĆMI ORAZ BARDZIEJ SIĘ PRZEJMUJĄ ICH PROBLEMAMI-CZĘŚCIEJ NIOSĄ POMOC ORAZ WYCZUWAJĄ SYTUACJE GDY SĄ DZIECIOM POTRZEBNE.

SĄ SYTUACJE GDY DZIECKO DOMAGA SIĘ OBECNOŚCI MATKI BO MATKA NP. POMAGA ZNOSIĆ JAKIEŚ CIERPIENIE.

CZASEM MATCE KTÓRA WIDZI JAK JEJ DZIECKO CIERPI TRUDNO PRZEZ TO PRZEJŚĆ ALE NIESIE OGROMNE WSPARCIE EMOCJONALNE CZASEM JEDYNE-NIE POZWALA ONA BY JEJ DZIECKO CZASEM CIĘŻKO CHORE NP. NA RAKA BYŁO TAKŻE ZANIEDBANE NIEUMYTE NIEUBRANE GŁODNE BIORĄC TE OBOWIĄZKI NA SIEBIE.

TU NIE WYSTARCZY UDAWAĆ MIŁEGO ALE POMOC MATKI JEST OPARTA O BLISKI DIALOG OGROM POŚWIĘCONEGO CZASU.

GDY DZIECI SĄ MAŁE NIE WYSTARCZY MIEĆ Z NIMI KONTAKT NA CHWILĘ ALE WYMAGAJĄ OPIEKI RODZICÓW CAŁY CZAS STĄD POTRZEBA ZAZWYCZAJ SPORO CIERPLIWOŚCI.

GORZEJ JAK ZAMIAST POMÓC UPORZĄDKOWAĆ LUDZIOM RELACJE NISZCZY SIĘ JE NAMAWIAJĄC ICH DO PRZEMOCY PONIŻANIA ZASTRASZANIA ALBO MĄCI SIĘ W JAKIEJŚ RODZINIE NA RÓŻNE SPOSOBY.

 

 

JAK TO JEST Z TYM BOGIEM I CHODZENIEM DO KOŚCIOŁA.

CZY NIEKTÓRZY NIE SPŁYCAJĄ SWOICH RELACJI Z BOGIEM DO ODFAJKOWANIA NIEDZIELNEJ MSZY MÓWIĄC PRZECIEŻ NIE PRZESADZAM.

CZASEM WARTO WYBRAĆ SIĘ DO KOŚCIOŁA TEŻ W TYGODNIU.

BYWA TAK ŻE CZŁOWIEK MA JAKIEŚ OBOWIĄZKI KTÓRE WYDAJE SIĘ ŻE PRZEDKŁADA PONAD TE RELIGIJNE .

 

 

KOLEJNA SPRAWA JEST TAKA IŻ W SPOŁECZEŃSTWIE ZAKORZENIONE SĄ PEWNE UPRZEDZENIA STEREOTYPY KTÓRE SĄ POWODEM TEGO ŻE W NIEKTÓRYCH SPRAWACH STOSUJE SIĘ ZBYT OSTRE ORAZ NADMIERNIE RADYKALNE NAWET BRUTALNE ŚRODKI W WYNIKU CZEGO CZŁOWIEK JEST NIEHUMANITARNIE TRAKTOWANY.

NIEJEDNOKROTNIE OSOBA POSŁUGUJĄCA SIĘ ŁAGODNIEJSZYMI ŚRODKAMI ORAZ ZNAJĄCA NOWE CHOCIAŻ WCIĄŻ MAŁO ZNANE METODY SPRAWI IŻ ŻYCIE NIEKTÓRYCH OSÓB SIĘ POLEPSZY.

 

 

JAK JUŻ PISAŁAM EMOCJONALNOŚĆ W CHARAKTERZE KOBIET CZĘSTO JEST CECHĄ PRZEWAŻAJĄCĄ ZAŚ W U MĘŻCZYZN OBSERWUJE SIĘ PODEJŚCIE BARDZIEJ KONKRETNE CHOCIAŻ NIE ZAWSZE MUSI TAK BYĆ.

WYDAJE SIĘ ŻE TO MATKI PRZEJMUJĄ WIODĄCĄ OPIEKĘ NAD DZIEĆMI ALE JAKIŻ PIĘKNY TO WIDOK GDY MĘŻCZYZNA PRZYTULA SWOJE DZIECKO.

CZASEM TEŻ INNE OSOBY Z RODZINY PRZEKAZUJĄ DZIECIOM JAKIEŚ WARTOŚCI CZY TEŻ UMIEJĘTNOŚCI POKŁADAJĄC W DZIECIACH UCZUCIA.

NIEZNAJOMOŚĆ STYLU ŻYCIA LUDZI CZY TEŻ ODERWANE OD RZECZYWISTOŚCI OSĄDY NIE POMOGĄ LUDZIOM W UPORZĄDKOWANIU RELACJI.

JEŻELI PEWNE RZECZY SĄ PO TO ABY NIEŚĆ POMOC TAKŻE PROSTYM LUDZIOM ZATEM TRZEBA WNIKNĄĆ W LUDZKIE RELACJE SPOSOBEM TAKIM BY UZYSKAĆ POZYTYWNY EFEKT.

CZASEM I KORZYSTNE BYWA WMÓWIENIE KOMUŚ MIŁOŚCI DO JEGO DZIECKA CZY RACZEJ UZMYSŁOWIENIE.

RODZICE NIE ZAWSZE DOBRZE DOGADUJĄ SIĘ Z DZIEĆMI - NASTOLATKI NP. SKUTECZNIE CZASEM KRYJĄ SIĘ Z PALENIEM MARIHUANY ALE KTOŚ KTO SIĘ O TYM CZY O INNYCH ICH PROBLEMACH NIGDY NIE DOWIE TO NIE BĘDZIE WSTANIE IM TEŻ NIGDY POMÓC ANI ICH ZROZUMIEĆ.

KULTURA NIEKTÓREJ MŁODZIEŻY IDZIE W TAKIM KIERUNKU ŻE PALENIE MARIHUANY JEST W MODZIE A MŁODZIEŻ NIE ZDAJE SOBIE SPRAWY Z KONSEKWENCJI ZDROWOTNYCH - POCZUCIE ODLOTU JEDNAK PRZEWAŻA.

CZY KATECHETA WIE O RZECZYWISTYCH PROBLEMACH MŁODZIEŻY NAD KTÓRĄ SPRAWUJE OPIEKĘ - RZADKO KIEDY MŁODZIEŻ NA TYLE SIĘ OTWIERA ORAZ NIE ZAWSZE UZYSKUJE DYSKRECJĘ.

CZASEM RODZICE POWIEDZĄ DZIECKU - ZACHOWUJ SIĘ - BY NIE NAROBIŁO JAKIEGOŚ OBCIACHU CZUJĄC SIĘ W JAKIŚ SPOSÓB ODPOWIEDZIALNYMI.

JEŻELI KOBIETA NAPRAWDĘ KOCHA SWOJEGO MĘŻCZYZNĘ TO MIŁOŚĆ DO DZIECI TEJ KOBIETY ORAZ TEGO MĘŻCZYZNY JEST CZYMŚ NATURALNYM ORAZ OGROMNA TROSKA - WTEDY KIEROWANIE SIĘ DOBREM DZIECI WYNIKA NIE TYLKO Z WOLI ALE TAKŻE Z UCZUĆ -TAK PRZYNAJMNIEJ POWINNO BYĆ.

 

W NIEBIE ISTNIEJE TYLKO JEDNA MIŁOŚĆ WIECZNA ORAZ PRAWDZIWA - NIEBIAŃSKA MONOGAMIA.

 

DZIECI CZY TO ZDROWE BĄDŹ CHORE ŻYĆ MUSZĄ W JAKICHŚ WARUNKACH ŻEBY CZUŁY SIĘ BEZPIECZNIE.

STWORZENIE ATMOSFERY SPRZYJAJĄCEJ DOBREMU ROZWOJOWI DZIECKA TO TAKŻE WNIESIENIE W ICH ŻYCIE NIEKTÓRYCH UMIEJĘTNOŚCI DBANIE O WYOBRAŹNIĘ ALE WSZYSTKO W OPARCIU O ZDROWE RELACJE.

STYMULOWANIE ROZWOJU DZIECKA OPIERA SIĘ CZASEM NAWET O BODŹCE DŹWIĘKOWE ALBO O KONTAKT ZE ZWIERZĘTAMI.

CIEKAWA TERAPIA ZWANA SNOEZELEN TEŻ UZMYSŁAWIA PEWNE RZECZY - POPRZEZ STYMULOWANIE ZMYSŁÓW POLEPSZA SIĘ ROZWÓJ DZIECI.

STWORZENIE TAKICH WARUNKÓW SPOŁECZNYCH BY DZIECI NIE BYŁY ZABIJANE W ŁONIE MATKI TO TEŻ BARDZO DUŻO TAK JAK I PRZEKONANIE SPOŁECZEŃSTWA DO NIEKTÓRYCH DOBRYCH WARTOŚCI.

 

W NIEKTÓRYCH SPOŁECZNOŚCIACH NIE PANUJĄ ŻADNE ZASADY - LUDZIE CHCĄ PRZYWŁASZCZAĆ SOBIE RÓŻNE RZECZY TEŻ INTELEKTUALNIE.

SĄ CZASEM OSOBY MAJĄCE UKRYTE TALENTY LUB ZALETY A ODKRYCIE ICH WYMAGA WYOSTRZONEGO SPOJRZENIA.

NIE KAŻDĄ DROGĄ SIĘ TRAFI DO CZŁOWIEKA - DOŚWIADCZENIA ZWYKŁYCH LUDZI SĄ CZĘSTO AUTENTYCZNE I NIE ODERWANE OD RZECZYWISTOŚCI TAK JAK PAMIĘTNIKI NIEKTÓRYCH MATEK.

TO MATKA JEST CZĘSTO GŁÓWNĄ OSOBĄ NIOSĄCĄ POMOC PRAWIE ZAWSZE W ZASIĘGU RĘKI NIOSĄC NA SWOICH BARKACH RÓŻNE DODATKOWE OBOWIĄZKI.

TYLKO CHYBA NIEKTÓRE MATKI POTRAFIĄ WCZUĆ SIĘ W CIERPIENIE SWOJEGO CZASEM JUŻ DOROSŁEGO DZIECKA NP.CHOREGO NP. NA ROZSIANY NOWOTWÓR TAK IŻ NIE PODNIESIE NA NIEGO RĘKI ANI GŁOSU ALE ROBI WSZYSTKO BY UKOIĆ BÓL- WSZYSTKIMI SIŁAMI STARA SIĘ RATOWAĆ SWOJE DZIECKO NAPEŁNIAĆ NADZIEJĄ CHOCIAŻ SZANSE NA PRZEŻYCIE SĄ CZASEM NIKŁE.

TO PEWNA MATKA AUTENTYCZNIE OPISYWAŁA W KSIĄŻCE KTÓRĄ REKOMENDOWAŁ PEWIEN ZMARŁY NIE TAK DAWNO ONKOCELEBRYTA JAK W PEWNYM MOMENCIE KŁADŁA SIĘ KOŁO SWOJEGO DOROSŁEGO JUŻ DZIECKA KTÓREGO ORGANIZM BYŁ SKRAJNIE WYNISZCZONY PRZEZ NOWOTWÓR PRZYTULAŁA CAŁOWAŁA MÓWIŁA ŻE KOCHA TO DOROSŁE JUŻ DZIECKO A ONO DOMAGAŁO SIĘ CZĘSTO KONTAKTU Z NIĄ ORAZ JEJ OBECNOŚCI W POBLIŻU.

TO CZY LUDZIE MÓWIĄ SWOIM DZIECIOM ŻE ICH KOCHAJĄ TEŻ JEST CIEKAWE JAKBY ICH O TO ZAPYTAĆ.

ODPOWIEDZI BYWAJĄ RÓŻNE.

CZASEM PORUSZENIE TEMATU MIŁOŚCI DO DZIECKA PRZEZ OSOBĘ BĘDĄCĄ MEDIATOREM POMAGA POPRAWIĆ RELACJE.

 

MAŁE DZIECI ZAŚ POWINNY BYĆ CAŁY CZAS PILNOWANE BY CHRONIĆ JE PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWAMI.

SPOSOBY SĄ NA TO RÓŻNE I NIE CHODZI WCALE O TO ŻEBY CAŁKOWICIE OGRANICZAĆ WOLNOŚĆ CZY SWOBODĘ DZIECKA ALE BY NIE DOPUŚCIĆ DO SYTUACJI NIEBEZPIECZNEJ ŻE NP. WBIEGNIE POD JADĄCY SAMOCHÓD.

TUTAJ APEL- BY DZIECI BYŁY POD TAKĄ OPIEKĄ ŻE BĘDĄ UPILNOWANE A NIE ŻE SZCZELI IM DO GŁOWY POMYSŁ NP.ŻEBY PRZEBIEC DO BABCI DROGĄ PRZEZ AUTOSTRADĘ DO CZEGO MAŁEGO DZIECKA CHYBA RACZEJ NIE JEST WSKAZANE PODKUSZAĆ I MÓWIĆ O TAKIM POMYŚLE.

ROZWIJANIE WYOBRAŹNI DZIECKA SPRAWIA CZASEM NAWET ŻE STAJE SIĘ REZOLUTNE.

WYOBRAŹNIA JEST CZASEM WAŻNYM KRYTERIUM PREDYSPOZYCJI DO NIEKTÓREGO KSZTAŁCENIA TEGO RACZEJ ATRAKCYJNEGO DLATEGO ZWRACAM NA TO SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ TEŻ WŚRÓD MŁODZIEŻY.

MAŁE DZIECKO MA CAŁKIEM INNĄ WYOBRAŹNIĘ NIŻ DOROSŁY ORAZ INACZEJ SPOSTRZEGA NIEKTÓRE RZECZY.

PREDYSPOZYCJE DO NIEKTÓRYCH TALENTÓW CZASEM KSZTAŁTUJĄ SIĘ JUŻ W DZIECIŃSTWIE A POTEM BYWA CZASEM ZA PÓŹNO.

WARTO CZASEM ZAPLANOWAĆ ORAZ POSŁAĆ DZIECKO NA TAKIE KSZTAŁCENIE GDZIE ROZWINIE SIĘ INTELEKTUALNIE BĘDZIE MIEĆ KONTAKT Z RÓWIEŚNIKAMI SZLIFUJĄC KUNSZT TALENTU I RODZICE NIE MUSZĄ SIĘ ZBYTNIO MARTWIĆ.

RODZICE NIE ZAWSZE ROZUMIEJĄ POTRZEBY INTELEKTUALNE DZIECKA.

GORZEJ JAK JAKIEŚ OSOBY SPECJALNIE BLOKUJĄ DOSTĘP DO NAUKI ORAZ UNIEMOŻLIWIAJĄ ROZWÓJ.

 

NAWET JEŚLI ZDARZA SIĘ ŻE MŁODZIEŻ NIE CHCE WCZEŚNIE ZMIENIAĆ PIELUCH I BYĆ RODZICAMI TO NIE OZNACZA ŻE MUSI POZOSTAĆ OBOJĘTNA NA SYTUACJĘ DZIECI NA ŚWIECIE I NIE TYLKO TĄ EKSTREMALNĄ.

UWRAŻLIWIANIE DZIECI NA NIEDOLĘ ICH RÓWIEŚNIKÓW TAKŻE JEST POTRZEBNE.

DZIECKO SZCZEGÓLNIE MAŁE CZĘSTO BYWA NA KOGOŚ ZDANE BO O WIELU RZECZACH DECYDUJĄ DOROŚLI.

MAŁE DZIECI SOBIE NIE PORADZĄ BEZ OPIEKI. MŁODZIEŻ TAKIEJ OPIEKI TEŻ POWINNA SIĘ UCZYĆ I MIEĆ JAKIŚ OGLĄD.

CIERPIĄCYCH DZIECI NA ŚWIECIE JEST BARDZO DUŻO TAKŻE TYCH MAŁYCH KTÓRE SOBIE NIE PORADZĄ SAME.

KONFRONTACJA INTELEKTUALNA Z DZIEĆMI NAWET GDY ODBYWA SIĘ POPRZEZ ZABAWĘ ORAZ PRZEMYCANIE INTERESUJĄCYCH WARTOŚCI I NIEKTÓRYCH UMIEJĘTNOŚCI POWINNY ZAPEWNIĆ DAWKĘ RADOŚCI.

TO PAPIEŻ JAN PAWEŁ II ZWRACAŁ UWAGĘ NA RADOŚĆ DZIECI GDY RYSOWAŁA SIĘ NA ICH TWARZACH.

 

RADOŚĆ ŻYCIA JEST TYM CO CZŁOWIEK CHCE OCALIĆ.

NIEJEDNOKROTNIE PO NIEKTÓRYCH ROZMOWACH CZUJE SIĘ CZŁOWIEK ŹLE GDY NISZCZY SIĘ RADOŚĆ ŻYCIA CZŁOWIEKA ORAZ GODNOŚĆ LUDZKĄ.

TO JAK CZŁOWIEK WYSILA SIĘ ŻEBY POPRAWIĆ CZYJEŚ SAMOPOCZUCIE ORAZ PODTRZYMAĆ NA DUCHU NISZCZĄ TACY LUDZIE.

 

 

ZDARZAŁO SIĘ ŻE NA FESTIWALACH TYPU WOODSTOCK WYSTĘPOWALI KSIĘŻA KTÓRZY CZĘSTO OBWAROWYWANI BYLI KARAMI KOŚCIELNYMI.

WKOŃCU CHYBA DUCHOWIEŃSTWO WYSTRASZYŁO SIĘ.

KTO WIĘC ZBLIŻY DO BOGA PRZYJEŻDŻAJĄCĄ TAM MŁODZIEŻ KTÓRA PRZECIEŻ TEŻ CZĘSTO TWORZY RODZINY.

NIE JEST POWIEDZIANE ŻE TA MŁODZIEŻ JEST PRZECIWKO KOŚCIOŁOWI ORAZ ŻE JEST ZAMKNIĘTA NA JAKIEŚ SENSOWNE WSKAZÓWKI.

FAKT ŻE DIALOG WYMAGA WTEDY WIĘCEJ AKCEPTACJI ALE TA MŁODZIEŻ TEŻ MYŚLI.

SZTYWNIACTWO TUTAJ NIE ZNAJDZIE NAPEWNO APROBATY ALE SĄ LUDZIE KTÓRYCH TA MŁODZIEŻ TEŻ OBCHODZI.

 

 

SĄ LUDZIE Z KTÓRYMI CZASEM KONWERSUJE SIĘ INTELEKTUALNIE ALE SĄ TEŻ TACY KTÓRZY JUŻ NA WSTĘPIE MÓWIĄ ŻE NIE BĘDĄ NA DANY TEMAT ROZMAWIALI BO PO PROSTU ICH TO NIE OBCHODZI ORAZ GŁĘBSZEJ ANALIZY PROBLEMU NAJPRAWDOPODOBNIEJ NIE ZROZUMIEJĄ I NIE WIDZĄ W JAKIMŚ ROZWAŻANIU SENSU BO WOLĄ SOBIE NP. OGLĄDAĆ TELEWIZJĘ NIŻ ROZMAWIAĆ.

MAJĄC PODEJŚCIE WYDAJĄCE SIĘ BARDZIEJ KONKRETNE CHCĄ UTRZYMAĆ JAKĄŚ SPOŁECZNOŚĆ W RYZACH ORAZ CHCĄ STOSOWAĆ JAKIEŚ ZASADY TAK JAK IM TO WYCHODZI ALE TO NIE ZAWSZE JEST BEZPIECZNE.

 

 

JEŻELI PEWNA WIZJA JEST OPARTA MIĘDZY INNYMI O METODY KSZTAŁCENIA ORAZ O WSPÓŁPRACĘ NIEKTÓRYCH MIEJSC GDZIE KSZTAŁCI SIĘ MŁODZIEŻ SĄ TO MIĘDZY INNYMI NIEKTÓRE INTERESUJĄCE INFORMACJE POZBIERANE W WYNIKU ROZMÓW ORAZ OBSERWACJI ALE TO JEST TEŻ RODZAJ WIEDZY KTÓRY MŁODZIEŻ NABYWA - TO JEST TEŻ OCALENIE NIEKTÓRYCH METOD.

UKSZTAŁTOWANIE SUMIENIA LEKARZA BĘDZIE LEPSZE GDY DOŚWIADCZY TEŻ TAKIEGO PODEJŚCIA DO MŁODZIEŻY KTÓRE OBIJA SIĘ O INNE KRYTERIA NIŻ MEDYCZNE I KTÓRYCH GDZIEŚ DOŚWIADCZALI NP. ICH RÓWIEŚNICY ROZWIJAJĄC JAKIEŚ CECHY KTÓRE POMOGŁA UZYSKAĆ PEWNA NAUCZYCIELKA NP. SKUPIAJĄC SIĘ NAD UCZNIEM ORAZ PROWADZĄC JAKĄŚ ROZMOWĘ I SZLIFUJĄC JAKIŚ TALENT NP. EMISJĘ GŁOSU.

MŁODZIEŻ WYCHODZĄCA SPOD RĘKI TEJ NAUCZYCIELKI NABYWAŁA JAKICHŚ WSPÓLNYCH CECH - ZE WZGLĘDU TEŻ NA SPOSÓB I CZASEM TEMATYKĘ ROZMÓW ORAZ NA PRZEKAZANE UMIEJĘTNOŚCI MŁODZIEŻ UPOMINAŁA SIĘ O TĄ NAUCZYCIELKĘ.

 

PANI ERYKA TEŻ ZASŁUGUJE NA UWAGĘ I TO BARDZO DUŻĄ.

TO CO ROBIŁA ORAZ TO CO ROBI PANI ERYKA JEST INTERESUJĄCE.

PANI ERYKA ZAWSZE ŚWIETNIE DOGADYWAŁA SIĘ Z MŁODZIEŻĄ CO POWIEDZIAŁA I UCZY TEŻ DZIECI A NIE JEST LEKARZEM.

POZIOM PANI ERYKI JEST DOŚĆ WYSOKI I PANI ERYKA JEST PROSTOLINIJNA.

PANI ERYKA KOLEKCJONUJE NIEKTÓRĄ SWOJĄ WSPÓŁPRACĘ Z MŁODZIEŻĄ - ZBIORY SĄ NAPRAWDĘ OGROMNE. PRACA PANI ERYKI NIE MOŻE PÓJŚĆ W NIEPAMIĘĆ.

PANI ERYKA TEŻ PISAŁA SWOJE PIOSENKI ORAZ UKŁADAŁA SCENARIUSZE.

WSPÓŁPRACA NP. Z AKTORAMI BY PODSZKOLIĆ MŁODZIEŻ CZY TEATREM GDY ODBYWAŁY SIĘ TAM PRZEDSTAWIENIA MŁODZIEŻY WEDŁUG SCENARIUSZY PANI ERYKI.

Ś. P. PAN OTOKAR BALCY Z KTÓRYM PANI ERYKA NIEJEDNOKROTNIE WSPÓŁPRACOWAŁA POWIEDZIAŁ KIEDYŚ ŻE TYLKO ON WIE ILE PANI ERYKA ZROBIŁA.

WSPÓŁCZEŚNIE KSZTAŁCENI LUDZIE NIE DORÓWNUJĄ POZIOMEM PANI ERYCE WIĘC NOWOCZESNOŚĆ NIE ZAWSZE NIESIE TE DOBRE WARTOŚCI.

PANI ERYKA POWIEDZIAŁA KIEDYŚ ŻE OTRZYMAŁA SOLIDNE WYKSZTAŁCENIE.

PANI ERYKA MA JUŻ PONAD 70 LAT.

 

 

 

MŁODZIEŻ MEDYCZNA NIE JEST JEDYNĄ MŁODZIEŻĄ DO KSZTAŁCENIA ORAZ NABYWA TEŻ NIEKTÓRYCH ZŁYCH CECH KTÓRYCH MNIEJ NABĘDZIE MŁODZIEŻ NIEMEDYCZNA.

 

TO JAKIE CECHY REPREZENTUJĄ LEKARZE W DUŻEJ MIERZE WPŁYWA NA SPOŁECZEŃSTWO BO TO LEKARZE CZĘSTO W PEWNEJ MIERZE DECYDUJĄ O ZDROWIU LUDZI RÓŻNYCH PROFESJI A LEKARZE CZĘSTO NIE SĄ NA TYLE WSZECHSTRONNI I MIĘDZY INNYMI POGŁĘBIAJĄ STEREOTYPY.

BRAK NIEKTÓREJ WIEDZY SZCZEGÓLNIE TEJ O RELACJACH SPRAWIA IŻ ROŚNIE TENDENCJA DO POUCZANIA A PRZECIEŻ PANUJE DEMOKRACJA.

 

 

TO ŻE SIĘ WYMAGA OD MŁODZIEŻY GRZECZNOŚCI TO TAK BYŁO PRAKTYKOWANE W PEWNYM MIEJSCU I CZASEM NIE ROZUMIANE PRAWIDŁOWO.

 

TO ŻE W DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ ODBYWAJĄ SIĘ SPOTKANIA INTELIGENCJI MIĘDZY INNYMI PRACOWNIKÓW Z RÓŻNYCH OŚRODKÓW AKADEMICKICH Z OSOBAMI Z HIERARCHI KOŚCIELNEJ ORAZ OSOBAMI Z OŚRODKA KATOLICKIEGO KSZTAŁCĄCEGO MŁODZIEŻ DOROSŁĄ ALE TEŻ MŁODSZĄ KTÓRE TO OSOBY SĄ GOSPODARZAMI TAKICH SPOTKAŃ TEŻ TO NIE JEST GŁUPIE.

OSOBY PRZYKŁADAJĄCE WAGĘ DO PRZEMYCANIA NIEKTÓRYCH DÓBR KULTURALNYCH ROBIŁY TAK ŻEBY MŁODZIEŻ UBOGACAŁA TAKIE SPOTKANIA NP. PROGRAMEM ARTYSTYCZNYM A PONIEWAŻ BYŁO TO PRZY OKAZJI ŚWIĄT ŚPIEWAŁO SIĘ TAKŻE WSPÓLNIE KOLĘDY PRZY AKOMPANIAMENCIE PIANINA ZATEM PODTRZYMYWANO TRADYCJĘ. MŁODZIEŻ ZOSTAJĄC NA WSPÓLNYM ALE SMACZNYM POSIŁKU TEŻ SIĘ TROCHĘ POINTEGROWAŁA.

PRZY RÓŻNYCH OFICJALNYCH OKAZJACH NIEJEDNOKROTNIE JAKIEŚ ELEMENTY ARTYSTYCZNE SIĘ OBOWIĄZKOWO ZNAJDOWAŁY BY PODTRZYMYWAĆ NIEKTÓRE WARTOŚCI KULTURALNE.

TO INTEGRACJA NIE TYLKO MŁODZIEŻY ALE TAKŻE ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO ORAZ NAMIASTKA NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY KTÓRA NIEJEDNOKROTNIE W JAKICHŚ PRZEDSIĘWZIĘCIACH OWOCOWAŁA.

NIEJEDNOKROTNIE W JAKIEŚ DZIAŁALNOŚCI SĄ SPORE PLUSY ALE SĄ TEŻ MINUSY I TEŻ CZASEM NIEBEZPIECZNE W PODEJŚCIU ALE PRZY NAWIĄZANIU NIEKTÓREJ WSPÓŁPRACY Z PEWNOŚCIĄ TYCH MINUSÓW BYŁOBY MNIEJ ORAZ SPRAWY MŁODZIEŻY BY BYŁY BARDZIEJ ZADBANE.

PODEJŚCIE UCZĄCE DEMOKRACJI ORAZ ZDROWYCH RELACJI JEST NIEZMIERNIE POTRZEBNE.

NIEKTÓRE MIEJSCA NIE POTRAFIĄ SIĘ ZAREKLAMOWAĆ POPRZEZ ODPOWIEDNI WIZERUNEK I TRUDNO TO CZASEM PRZEŁAMAĆ.

 

INTEGRACJA MŁODZIEŻY W NIEKTÓRYCH MIEJSCACH BYWA SILNIEJSZA LUB MNIEJ SILNA A KSZTAŁTOWANIE WRAŻLIWOŚCI NA RÓŻNE RZECZY TAKŻE MA ZNACZENIE.

BY KSZTAŁCIĆ FAJNYCH DOBRYCH MŁODYCH LUDZI TO TRZEBA PODTRZYMAĆ NIEKTÓRE WARTOŚCI POTRAKTOWAĆ NA SERIO OCALIĆ NIEKTÓRE DOŚWIADCZENIA TAK BY Z OŚRODKÓW AKADEMICKICH NIEKTÓRE RZECZY WYPŁYWAŁY DO LUDZI A NIE TAK ŻE ŚRODOWISKO AKADEMICKIE MIMO ŻE USIŁUJE ZAJMOWAĆ SIĘ MŁODZIEŻĄ TO JEST TAK NAPRAWDĘ W ODDALI.

JEŻELI NIE NASTĄPI WYMIANA DOŚWIADCZEŃ TO TRUDNO BĘDZIE POZBYĆ SIĘ Z RELACJI SPOŁECZNYCH TYCH BRZYDKICH RZECZY TAK TEŻ ŻEBY UCIEKANIE SIĘ DO BEZWZGLĘDNYCH ŚRODKÓW W NIEKTÓRYCH SPOŁECZNOŚCIACH NIE BYŁO UTKWIONE W RELACJACH.

GDY ŚRODOWISKO AKADEMICKIE MILCZY WOBEC NIEKTÓRYCH PROBLEMÓW WTEDY TEŻ TO PRZENOSI SIĘ NA MŁODZIEŻ TAK IŻ TEŻ OMIJANE SĄ NIEKTÓRE SPRAWY ŻE NIEKTÓREGO CIERPIENIA BĘDZIE WIĘCEJ.

KTOŚ KTO NIE MIAŁ STYCZNOŚCI Z NIEKTÓRYMI METODAMI RACZEJ NIE ZASTANOWI SIĘ CZY JAKIEŚ PODEJŚCIE DO MŁODZIEŻY POMOŻE SIĘ ROZWINĄĆ ANI CZY WYCHOWYWANIE MŁODZIEŻY NA TĄ FAJNIEJSZĄ ORAZ BY BYŁA TEŻ DOBRA MA CEL.

 

 

BIORĄC POD UWAGĘ CO W KIERUNKU MŁODZIEŻY ROBIĄ NIEKTÓRE SZKOŁY KATOLICKIE PEWNE RZECZY NIE SĄ WCALE NIENORMALNE.

 

TAM GDZIE KŁADZIE SIĘ NACISK NA PRZEMYCANIE DÓBR KULTURALNYCH TAM MUSZĄ BYĆ NA TO TEŻ JAKIEŚ PIENIĄDZE A CORAZ MNIEJ NAKŁADÓW FINANSOWYCH JEST PRZEZNACZANYCH NA KULTURĘ.

OSÓB STOJĄCYCH NA STRAŻY KULTURY NIE JEST DUŻO ALE SĄ.

 

UZYSKANIE INTEGRACJI ALE NIE BYLE JAKIEJ ALE NAWET TRWAŁEJ JEST KROKIEM W KIERUNKU TEGO IŻ OŚRODKI AKADEMICKIE ZACZNĄ BYĆ BLIŻEJ LUDZI ORAZ WYCHODZIĆ DO NICH.

ŻEBY ZAINTERESOWAĆ LUDZI TO TRZEBA ICH CZYMŚ ZACIEKAWIĆ.

KREWNYCH TEŻ SIĘ CZASEM INTEGRUJE NP. NA IMPREZACH CZY TEŻ ROZMAWIAJĄC O RÓŻNYCH RZECZACH.

PRZYGOTOWANIE TAKIEJ IMPREZY DLA KREWNYCH JEST PRACOCHŁONNE BO M.IN PRZYGOTOWANIE POSIŁKU ZAJMUJE ZAZWYCZAJ DUŻO CZASU.

 

SYTUACJA LUDZI NIE ZAWSZE BYWA IDEALNA ALE SĄ TEŻ TAKIE PRZYPADKI ŻE KTOŚ JEST PRZEŚLADOWANY DOPÓKI ŻYJE JEGO OPRAWCA O CZYM KIEDYŚ WYPOWIEDZIAŁA SIĘ PEWNA PSYCHOLOG A POTEM NAGLE ZDROWIEJE.

STWORZENIE DOBREJ ATMOSFERY OPIERA SIĘ TEŻ O PEWNE INFORMACJE.

 

JEST CZASEM WŚRÓD KREWNYCH OSOBA KTÓRĄ TRZEBA NAMÓWIĆ DO ZINTEGROWANIA SIĘ NP.NA IMPREZIE RODZINNEJ BO WIĘKSZOŚĆ UWAGI SKUPIA NA OBOWIĄZKACH RELIGIJNYCH BO MA POTRZEBĘ DUŻO MODLENIA SIĘ.

JEST TEŻ TAKA WERSJA ŻE ZROBIĆ IMPREZĘ DLA OSÓB CHORYCH CIERPIĄCYCH GŁODNYCH JEST BARDZIEJ BEZINTERESOWNE BO WTEDY NIE MA TO W INTERESIE NP. JEDNOCZENIA KREWNYCH.

INTEGRACJA JEDNAK KREWNYCH JEST WAŻNA ORAZ CO U KOGO Z KREWNYCH SŁYCHAĆ.

 

 

LEKARZE NABIERAJĄ ZŁYCH CECH MIĘDZY INNYMI Z POWODU SYSTEMU PSYCHIATRYCZNEGO ORAZ PODEJŚCIA DO PSYCHIATRI.

W PEWNYM REJONIE FINLANDI STOSUJE SIĘ DUŻO BARDZIEJ PRZYJAZNE PACJENTOM METODY I TO SIĘ WŁAŚNIE NAZYWA OTWARTY DIALOG.

NIEKTÓRZY POLSCY PROMOTORZY OTWARTEGO DIALOGU TEŻ WYPOWIADAJĄ SIĘ W SPOSÓB INTERESUJĄCY MÓWIĄC NP. O SWOICH DOŚWIADCZENIACH CZY NADUŻYCIACH- PEWIEN POLSKI PROFESOR TEŻ O TYM MÓWI PEWNE RZECZY A NIEKTÓRE Z NICH SĄ CIEKAWE.

W PRACY NIEKTÓRYCH TERAPEUTÓW SĄ RZECZY INTERESUJĄCE.

 

 

 

TO ŻE NP. CZYJĄŚ PASJĄ JEST JAKAŚ DZIEDZINA MATEMATYKI TO DUŻA CZĘŚĆ OSÓB SIĘ TYMI ZAGADNIENIAMI NIE ZAJMUJE ALE ODNALEZIENIE SIĘ W RELACJACH TO MÓWIĆ DO LUDZI RZECZY KTÓRE ZNAJDUJĄ OBECNOŚĆ W ICH ŻYCIU.

NIE BĘDĄC NA BIEŻĄCO Z FILMAMI KTÓRE TELEWIZJA POLSKA EMITUJE NP. TYMI TURECKIMI NIE BĘDZIE SIĘ W TEMACIE DO ROZMÓW Z LUDŹMI KTÓRZY TAM DOSTRZEGAJĄ CIEKAWE RZECZY I JEST TO TEMAT OBECNY W ICH MYŚLENIU CZYM SIĘ ZAJMUJĄ.

LUDZIE MAJĄCY POTRZEBĘ RZUCANIA SIĘ NA JAKIEŚ INTELEKTUALNE FALE CZASEM MUSZĄ WYSILIĆ SIĘ BY SPROSTAĆ PROSTYM RELACJOM.

 

BYCIE LIDEREM W KWESTI PRZEWODZENIA RELIGIJNEGO TEŻ JEST OPARTE M.IN O WIZJE.

CHODZI TEŻ O ZAJĘCIE SIĘ SPRAWAMI KOŚCIOŁA I TO TEŻ PEWNA WIEDZA JEST POTRZEBNA.

SĄ RZECZY NA KTÓRE KSZTAŁCENIE MŁODZIEŻY MA DUŻY WPŁYW A MÓWIENIE DO LUDZI TO INNA SPRAWA.

SĄ SYTUACJE JAKBY WYMAGAJĄCE ODDZIELENIA PEWNYCH RZECZY NP. W NIEKTÓREJ PRACY OD POLITYKI.

MÓWIĄC ŻE TO MIĘDZY INNYMI KOBIETY MANIPULOWAŁY HISTORIĄ TO KOŃCZYŁO SIĘ TO CZASEM TAK JAK TO ADOLF HITLER ROBIŁ.

CHODZI O TO BY INGEROWANIE W HISTORIĘ NIOSŁO ZA SOBĄ DOBRE ZMIANY ORAZ BY ROZWÓJ BYŁ W TYM DOBRYM KIERUNKU.

PODCZAS DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ DOCHODZIŁO DO SPOREGO UPODLENIA ALE W OBECNYM ŚWIECIE TEŻ SYTUACJE UPADLAJĄCE SIĘ ZDARZAJĄ A JUŻ SZCZEGÓLNIE W NIEKTÓRYCH REJONACH PLANETY ZIEMI.

 

TO ŻE SIĘ PEWNE RZECZY MÓWI DO LUDZI ORAZ ŻE ZNAJDUJĄ AKCEPTACJĘ TO WCALE NIE MUSI BYĆ ZAWSZE REGUŁĄ.

JEŻELI CZŁOWIEK W JAKIŚ SPOSÓB ROZMAWIA Z MIĘDZY INNYMI Z LUDŹMI ORAZ ICH SOBIE WYCHOWUJE TO NIE ZNACZY ŻE ZAWSZE JEST IDEALNY.

 

CZASEM PROŚCI LUDZIE STARAJĄ SIĘ ALE NP. NIE MYŚLĄ JAK ROZWINĄĆ WYOBRAŹNIĘ ICH DZIECKA ORAZ NP. NIE KUPIĄ DZIECKU PEWNEGO RODZAJU ZABAWEK ANI NIE POŚLĄ NA JAKIEŚ KSZTAŁCENIE BO W KWESTI JAKIEJŚ DZIEDZINY NIE MAJĄ ZA BARDZO POJĘCIA ALBO PRAWIE WOGÓLE.

PEWNE PIOSENKI NP. ŚPIEWANE PRZEZ ZESPÓŁ DZIECIĘCY PROMYCZKI DOBRA SĄ ZNANE RACZEJ TYLKO W POLSCE ALE STANOWIĄ PEWIEN ELEMENT ISTOTNY W ROZWOJU NIE TYLKO POLSKICH DZIECI A TAKŻE JEST TO ELEMENT PEWNEGO STYLU KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.

JEŻELI RODZICE NIE SĄ ZORIENTOWANI W KWESTI PEWNEGO STYLU RELIGIJNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH RELIGIJNYCH INFORMACJI TO RACZEJ DZIECIOM NIEKTÓRYCH WARTOŚCI RELIGIJNYCH NIE PRZEKAŻĄ ALE TO NIE ZNACZY TEŻ ŻE DZIECI WOGÓLE NIE MOGĄ OGLĄDAĆ NP. NIEKTÓRYCH RELIGIJNYCH BAJEK KTÓRE SĄ DOŚĆ WARTOŚCIOWE.

CZASAMI RODZICE UWAŻAJĄ ŻE DZIECKU NIEKTÓRE RELIGIJNE RZECZY SZKODZĄ I STANOWIĄ ZAGROŻENIE NP. DLA ICH PSYCHIKI ALBO WYCHOWANIA ALE UDOSTĘPNIENIE DZIECIOM PEWNYCH RZECZY NP. RELIGIJNYCH BAJEK NIE OZNACZA ŻE DZIECI OGLĄDAJĄ TYLKO BAJKI RELIGIJNE BO NP.DUŻA CZĘŚĆ TO INNE BAJKI .

TO ŻE DZIECI MAJĄ STYCZNOŚĆ NP. Z PEWNYMI RELIGIJNYMI RZECZAMI TO JEST TEŻ JAKIŚ ELEMENT W WYCHOWYWANIU DZIECI.

RODZICE CZĘSTO NIE ORIENTUJĄ SIĘ CO NIESIE KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA A SĄ TO TEŻ RZECZY DZIĘKI KTÓRYM DZIECI ODCZUWAJĄ RADOŚĆ.

NP. CHRZEŚCIJAŃSKICH ZESPOŁÓW DZIECIĘCYCH NIE JEST AŻ TAK DUŻO.

ORGANIZOWANIE CO ROKU MIĘDZY INNYMI JASEŁEK DLA DZIECI TAKICH Z ROZMACHEM GDZIE ZAANGAŻOWANE SĄ TEŻ MAŁE DZIECI KTÓRE PRZYCHODZĄ NA PRÓBY Z RODZICAMI WYMAGA TEŻ SPOREGO POLOTU I WŁOŻONEGO CZASU ORAZ CZĘSTO NIE NASTAWIENIA NA ZAROBEK A TO TEŻ JEST PRAKTYKOWANE.

PYTAJĄC KIEDYŚ O PEWNE RZECZY POLICJĘ ODPOWIEDŹ BYŁA TAKA ŻE LUDZIE DOŚĆ CZĘSTO W RELACJACH DO DZIECI STARAJĄ SIĘ BYĆ DOBRZY POMIMO INNYCH LICZNYCH PROBLEMÓW Z KTÓRYMI POLICJA SIĘ ZMAGA.

INNA SPRAWA TO TAKA JAK DZIECI PRZYPILNOWAĆ ŻEBY NIE ZESZŁY NA MARGINES SPOŁECZNY ALE ŻEBY TEŻ NIE POPADŁY W JAKIEŚ SKRAJNOŚCI.

 

MAŁE DZIECI NAWET W RELIGIJNYCH BAJKACH CZASEM DOSTRZEGĄ NP. WILKI KTÓRYCH SIĘ NP.CZASEM BOJĄ JAK SOBIE WSPOMNĄ.

JEŚLI DZIECKU PRZYJDZIE DO GŁOWY ŻE GDZIEŚ SĄ NP. BEBOKI I SIĘ BOI TO WTEDY ZACZYNA TRZYMAĆ SIĘ KURCZOWO DOROSŁEGO.

POMYSŁY TYPU UCZĘ SIĘ LATAĆ TAKŻE CZASEM PRZYCHODZĄ MAŁYM DZIECIOM DO GŁOWY I CHYBA SZCZEGÓLNIE W PEWNYM WIEKU IM NP. O LATANIU CHYBA LEPIEJ NIE MÓWIĆ.

 

JEŚLI MAŁE DZIECKO OGLĄDAŁO NP. BAJKĘ O FATIMIE TO BARDZO WCZEŚNIE DOWIEDZIAŁO SIĘ O PEWNYCH FAKTACH RELIGIJNYCH I TO DOŚĆ DOKŁADNIE NA ILE TO ROZUMIE ORAZ CZY TEGO NIE ZAPOMNI.

PONIEWAŻ BAJKA O FATIMIE W SPRZYJAJĄCY SPOSÓB W PEWNYM OKRESIE ORAZ W NIEKTÓRYCH MOMENTACH SPASOWAŁA DO WYOBRAŹNI PEWNEGO MAŁEGO DZIECKA TO BYŁA TO WTEDY ULUBIONA BAJKA WIELOKROTNIE OGLĄDANA.

GDY TO DZIECKO JUŻ TROCHĘ PODROSŁO TO BYŁY TAKIE MOMENTY ŻE MIAŁO JUŻ INNĄ BAJKĘ O PATRYKU KTÓRĄ WIELOKROTNIE OGLĄDAŁO I TA BAJKA RZECZYWIŚCIE JUŻ PASUJE DO TROCHĘ STARSZEGO DZIECKA.

ALE TO DZIECKO TEŻ LUBIŁO WIELOKROTNIE W PEWNYM WIEKU ORAZ W NIEKTÓRYCH MOMENTACH OGLĄDAĆ NP. BAJKĘ O CALINECZCE.

BYŁO TAK ŻE BAJKA O SMERFACH WYDAWAŁA SIĘ TEMU DZIECKU CHYBA ZA TRUDNA ORAZ SIĘ TĄ BAJKĄ NIEZBYT INTERESOWAŁO ALE GDY TO DZIECKO PODROSŁO TO JUŻ WIE ŻE GARGAMEL W BAJCE POLUJE NA SMERFY I CHCE JE ZJEŚĆ NA KOLACJĘ.

BYŁ TEŻ TAKI OKRES CZASU GDY TO MAŁE DZIECKO BEZ PRZERWY OGLĄDAŁO ORAZ SŁUCHAŁO POKAZANĄ NA YOUTUBE PIOSENKĘ O KACZUSZKACH I SIĘ TEGO DOMAGAŁO.

TEMU DZIECKU TEŻ NIEJEDNOKROTNIE TŁUMACZONO ŻE TRZEBA UMYĆ DUPKĘ.

TO DZIECKO SIĘ CZASEM ZAMYKA W ŁAZIENCE ŻEBY NIKT NIE PODGLĄDAŁ JAK SIKA.

TO DZIECKO JAK BYŁO MNIEJSZE TO MIAŁO PODPÓRKĘ POD NÓŻKI JAK SIADAŁO NA UBIKACJĘ ORAZ SPECJALNĄ NAKŁADKĘ.

 

 

 

NIECH TEŻ OSOBY KONSEKROWANE NIE MÓWIĄ ŻE NIE CHODZĄ DO UBIKACJI BO SĄ AŻ TAK ŚWIĘCI.

WIĘKSZOŚĆ OSÓB KONSEKROWANYCH JEST CHYBA HETEROSEKSUALNYCH.

WIELU OSOBOM KONSEKROWANYM CZĘSTO DALEKIE BYWAJĄ NIEKTÓRE TEMATY BO NP. SKUPIAJĄ SIĘ NA OBOWIĄZKACH RELIGIJNYCH - MIĘDZY INNYMI NA MODLITWIE.

 

 

 

PEWNE DZIECKO POWIEDZIAŁO ŻE JEST JUŻ DUŻE I SIĘ NIE BOI W ODPOWIEDZI NA WĄTPLIWOŚCI ŻE NIEZBYT MIŁE DLA OKA DINOZAURY KUPIONO TEMU DZIECKU BO CHCIAŁO.

 

STRONIĄC OD TAKICH PRZYPADKÓW ŻE DZIECKO NP. WJEDZIE DO TUNELU STRACHÓW I SIĘ POCHORUJE BO SIĘ TAK WYSTRASZY TO INFORMACJA TAKA PRZESTRZEGA.

JAKIEŚ NAGŁE SILNE BODŹCE TEŻ CZASEM BYWAJĄ NIEBEZPIECZNE W TYM ŻE NP. WYWOŁAJĄ PADACZKĘ A TO TEŻ CZĘSTO LUDZIE NIE ZDAJĄ SOBIE SPRAWY.

 

 

PEWIEN ZNANY ZMARŁY NIE TAK DAWNO KSIĄDZ ONKOCELEBRYTA O KTÓRYM DZIENNIKARZ BĘDĄCY REDAKTOREM PORTALU DEON PISZE W KSIĄŻCE ŻE O NIEKTÓRYCH SPRAWACH MÓWIŁ BEZ NIEPOTRZEBNEGO PATOSU BYWAŁ ZŁOŚLIWY NIE CIERPIAŁ KOŚCIELNEGO SZTYWNIACTWA NIE SPINAŁ SIĘ PEŁEN NATURALNEGO LUZU ŻARTOWAŁ ( I TO JAK ) O NIEKTÓRYCH UGRUPOWANIACH MŁODZIEŻOWYCH TYPU OAZA WYPOWIADAŁ SIĘ KRYTYCZNIE JEDNAK JEGO ŻYCIEM SIĘ SPORO OSÓB INTERESOWAŁO I CHYBA DO NIEKTÓRYCH POTRAFIŁ W JAKIŚ SPOSÓB PRZEMÓWIĆ-BYŁY RZECZY KTÓRE TRAKTOWAŁ POWAŻNIE -OPISANY JEST ŻE NIE BYŁ LEKKODUCHEM.

W KSIĄŻCE OPISUJE ŻE POSTRZEGAŁ KIEDYŚ BISKUPÓW KTÓRZY BIERZMOWALI ŻE ROBIĄ PEWNE RZECZY EWIDENTNIE NA ODWAL.

BYŁ TEŻ KIEDYŚ MIĘDZY INNYMI KATECHETĄ W TECHNIKUM Z DOŚĆ TRUDNĄ MŁODZIEŻĄ.

MAJĄC CZASEM DO CZYNIENIA Z LUDŹMI NP. MOCNO NAKRĘCONYMI SEKSUALNIE -HOMOSEKSUALISTĄ CZĘSTO ZDRADZAJĄCYM SWOJEGO PARTNERA STARAŁ SIĘ BY POPRAWIAŁ SIĘ PEWNEGO RODZAJU ETAPAMI.

 

 

SPOTYKAJĄC SIĘ Z OPINIĄ PEWNEJ MŁODEJ OSOBY ŻE KIM BY BYŁA BEZ TEGO IŻ KSIĄDZ FRANCISZEK BLACHNICKI ROZWINĄŁ RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE NIEKTÓRA MŁODZIEŻ SIĘ W OAZIE ODNAJDUJE.

 

 

CHOCIAŻ PEWNE RZECZY NIE ZALEŻĄ OD WYKSZTAŁCENIA TO POZIOM WYEDUKOWANIA OSÓB KONSEKROWANYCH JEST BARDZO RÓŻNY I MÓWIĄ RÓŻNE RZECZY A NIEKTÓRE OSOBY KONSEKROWANE SĄ NP. PO TECHNIKUM CHOCIAŻ TO NIE MA WPŁYWU NA INTELIGENCJĘ ORAZ POSIADANĄ WIEDZĄ ALE TAM CZASEM JAKBY NIEKIEDY BRAKUJE NIEKTÓREJ WIEDZY MIĘDZY INNYMI HUMANISTYCZNEJ.

 

BYWA I TAK ŻE NIEKTÓRA WIEDZA PODKUSZA DO PEWNYCH RZECZY ALBO SPRAWIA ŻE LUDZIE ŻYJĄ W JAKIMŚ STYLU.

 

BYWA I TAK ŻE KTOŚ NIE WIE CO OSOBA SOBIE MYŚLI.

SĄ TAKIE SPRAWY W KTÓRYCH CZŁOWIEK UCIEKNIE SIĘ DO PEWNYCH SPOSOBÓW.

 

 

 

IZABELA PLEWIK.